کاربرد نانو ساختارها در استخراج فاز جامد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان ، دانشکده مهندسی ، گروه مهندسی شیمی قوچان ، ایران

2 پژوهشگاه مهندسی پلیمر و پتروشیمی ایران ، گروه مهندسی پلیمریزاسیون تهران ، ایران

3 دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده علوم ، گروه شیمی ، مشهد ، ایران

چکیده

امروزه به علت افزایش جمعیت، رشد روز افزون صنایع غذایی، دارویی و نفتی، سطح آلودگی خاک، آب و هوا در وضعیت بحرانی قرار دارد. بنابراین، محققان به دنبال روش های جدید، آسان، ارزان قیمت و سریع برای تعیین، شناسایی و حذف آلاینده ها از نمونه های مختلف محیط زیستی می باشند. روش های تحلیلی زیادی برای این منظور پیشنهاد شده اند، ولی به علت آنکه مقدار این آلاینده ها در محیط زیست بسیار کم است، اغلب شناسایی کیفی و اندازه گیری کمی آنها را با مشکل رو به رو می کند. برای رفع این مشکل، به منظور پیش تغلیظ نمونه ها می توان از روش استخراج فاز جامد استفاده نمود. در این مقاله سعی بر آن است که عملکرد و تاثیر جاذب های نانو ساختار مانند نانو فایبر ها، نانو ساختار های کربنی و مغناطیسی بر استخراج فاز جامد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها