کاربرد نانوذرات در ایمونوحسگرها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده علوم و فناوری نانو ، دانشگاه صنعتی شریف ، تهران

2 پژوهشکده علوم و فناوری نانو ، دانشگاه صنعتی شریف ، تهران دانشکده مهندسی شیمی و نفت ، دانشگاه صنعتی شریف ، تهران

3 دانشکده علوم پزشکی ، هماتولوژی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران

4 دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف ، تهران

چکیده

شناسایی حساس و دقیق بیومولکول‌ها و پروتئین‌ها در حوزه‌های مختلف شامل آنالیز غذا، زهرشناسی، دارویی و بالینی کاربرد دارد. ایمنی‌سنجی روشی حساس، دقیق و سریع برای شناسایی مولکولی خاص بوده و براساس توانایی آنتی‌بادی برای اتصال به آنتی‌ژن و تشکیل کمپلکس آنتی‌ژن- آنتی‌بادی برای جداسازی و شناسایی آنالیت موردنظر می‌‌باشد. آنتی‌بادی‌ها پروتئین‌هایی هستند که در اثر تزریق یک مولکول خارجی آنتی‌ژن به بدن حیوان، در خون و سیالات بافتی حیوان تولید می‌شوند. ازآنجاییکه آنتی‌بادی‌ها دربرابر ساختار خاص سه‌بعدی آنتی‌ژن تولید می‌شوند، برای اتصال به آنتی‌ژن اختصاصی عمل می‌کنند و هنگامی که آنتی‌بادی مونوکلونال یا پلی‌کلونال از خون موجود زنده تخلیض می‌شود واکنشگری ایده‌ال برای شناسایی مولکول هدف با ویژه-گزینی بالا به‌شمار می‌رود. بنابراین به‌دلیل مزایای بسیار روش‌های ایمنی‌سنجی و ایمونوحسگر از قبیل ویژه‌گزینی و حساسیت بالا، امروزه توجه زیادی به‌سوی این شاخه علم معطوف شده است. نانوساختارها به دلیل مزایایی مثل نسبت سطح به حجم بالا می‌تواند برای بهبود حدتشخیص و ساخت ابزارهای مینیاتوره مفید باشد. نانوساختارها می‌توانند به‌عنوان نشانگر برای شناسایی یا به‌عنوان بستری که واکنش ایمنی‌شیمیایی روی آن رخ می‌دهد به‌کارروند. مقاله حاضر به توصیف موارد قابل‌توجه در توسعه ایمنی‌سنجی، روش‌های تولید آنتی‌بادی و انواع روش‌های عملکرد و بهینه‌سازی سیستم‌های تشخیص آنالیت می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها