نانولوله‎‌های کربنی بارگذاری شده با دارو‎های ضدسرطانی: یک بستر برای درمان سرطان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده

نانولوله‎های کربنی CNTs به علت ساختار مویینه مانند و سطح بسیار زیادی که دارند، به آن‎ها خصوصیت ظرف به عنوان میزبان برای پرکننده‎های گوناگون و بارگذاری داروها بر روی سطح‎شان می‎دهد و بنابراین به عنوان یک ابزار جدید برای رساندن مولکول‎های درمانی به داخل سلول‎ها پدید آمده‎اند. دارورسانی هدفمند یکی از قابل‎اعتمادترین کاربردهای زیستی نانولوله‎های کربنی می‎باشد. کارهای بسیار گسترده‎ای بر روی تهیه CNTها و عامل‎دار کردن آن‎ها هم بصورت خارجی، یعنی اتصال عناصر عاملی به دیواره خارجی و هم درونی با پر کردن مواد مختلف می‎باشد. مخصوصاً ویژگی ظرف بودن نانولوله‎ها امکان پرکردن CNTها را با مواد مختلف می‎دهد. در مقاله پیش رو مروری می‎شود بر کاربرد نانولوله‎های کربنی به عنوان حامل در درمان سرطان. مطالعات انجام گرفته بر روی عامل‌دار کردن یا پر کردن این نانوذرات با داروهایی مختلف و تأثیر آن در مقایسه با داروهای تنها و بدون حامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها