مروری بر تاثیرات منفی نانو مواد مهندسی ‏ساز در محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان

چکیده

فناوری نانو درک و کنترل ماده در ابعادی تقریباً بین 1 تا 100 نانومتر است که در آن مفاهیم منحصر به فردی از کاربرد‏های جدیدی را ممکن می‏سازد. اگرچه دامنه کاربرد نانومواد مهندسی‏ساز در علوم مختلف در حال افزایش است، اما نگرانی‏های زیادی در رابطه با پتانسیل خطرات نانو ذرات برای سلامتی انسان و محیط زیست وجود دارد. به طوری‏که مطالعات حاکی از آن است که برخی از نانو مواد مهندسی‏ساز می‏توانند موجب بروز آسیب‏های از جمله: شکستن ملکول DNA و موتاسیون کروموزومی، استرس‏های اکسیداتیو، التهاب و فیبریوزیس سیستم تنفسی و ... در موجودات زنده شوند. هدف از این مطالعه بررسی آثار منفی نانومواد مهندسی‏ساز در اجزا مختلف محیط زیست است که با توجه به تعداد مقالات منتشر شده، در بازه زمانی 2010 - 2000 بیان گردیده است. تعداد مطالعاتی که در زمینه آثار منفی نانومواد مهندسی‏ساز گزارش شده است، نسبت به پژوهشهای که درباره اثرات مثبت این مواد صورت گرفته، بسیار محدود می‏باشد. لذا قبل از استفاده از این مواد، ضرورت تام دارد تا مطالعه‏ی پیرامون پیامدهای منفی و آثار منفی احتمالی استفاده از آنها بر محیط زیست و موجودات زنده به خوبی انجام شود و بدین وسیله از بروز فاجعه‏های زیست محیطی در آینده جلوگیری گردد. در این راستا تدوین استاندارد‏های زیست محیطی استفاده از نانو مواد مختلف ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها