مروری بر روش‌های تهیه و کاربرد نانوسریا جهت کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌های خروجی موتورهای دیزلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده توسعه فناوری‌های شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی

چکیده

در این مقاله مروری بر روشهای ساخت و تهیه نانوسریا و همچنین پوشش دهی آن توسط مواد آلی برای پراکنده شدن آن در حلالها و یا گازوییل انجام شده است. افزایش و فرمولاسیون این ماده در گازوییل به منظور کاهش مصرف سوخت و گازهای خروجی از اگزوز توسط تست های موتوری نیز بررسی شده اند. استفاده از افزودنی نانوسریا تجارتی Envirox‌ و ارزیابی آن کاهش مصرف سوخت تا میزان 11% ، نشر جرمی ذرات تا 1/46%، مونواکسید کربن تا 6/14% وکاهش آلدییدهای فرمالدیید و استالدیید تا 30% را بدنبال داشته است. این افزودنی سبب افزایش NOx خروجی از اگزوز تا 8/27% شده است.

کلیدواژه‌ها