بررسی کاربرد نانو فوتوکاتالیست های مغناطیسی در تصفیه آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی، قوچان، ایران

چکیده

تخریب فوتوکاتالیستی آلاینده های آلی با استفاده از نانوفوتوکاتالیست های نیمه هادی پراکنده در جریان های آبی و فاضلاب ها پیامدهای مفیدی از قبیل فعالیت فوتوکاتالیستی زیاد، هزینه ارزان، استفاده از نور خورشید و تجزیه کامل آلاینده ها را در بردارد. اما بازیابی و استفاده مجدد فوتوکاتالیست ها مشکل می باشد. نشانش فوتوکاتالیست ها بر روی بستر مانند بسترهای کربنی و سیلیکاتی یکی از راه حل ها می باشد، اما به دلیل کاهش فعالیت فوتوکاتالیستی ناشی از کاهش سطح و انتقال جرم چندان مناسب به نظر نمی رسد. بنابراین ارائه راهکار موثرتری که نه تنها بر بازدهی فوتوکاتالیستی تاثیر نداشته باشد بلکه منجر به بازیافت موثر نانوفوتوکاتالیست ها شود، ضروری به نظر می رسد. آنچه در این مقاله، مورد بررسی قرار گرفته است، در حقیقت مروری بر خصوصیات و انواع نانوفوتوکاتالیست های مغناطیسی، علل ظهور این مواد، ساختارهای مختلف این مواد و کاربردهای آنها در حوزه های مختلف به ویژه تصفیه آب می باشد. نانو فوتوکاتالیست های مغناطیسی به عنوان راه حلی اساسی برای حل مشکل بازیافت فوتوکاتالیست ها از محیط های حاوی آلاینده های آلی، آلاینده های رنگی، تصفیه گازهای خروجی می باشند. ما در این مقاله سعی نمودیم، به معرفی گوشه ای از ویژگی های این دسته مواد ارزشمند بپردازیم.

کلیدواژه‌ها