عوامل موثر بر سنتز نقاط کوانتومی در محیط‌های آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

نقاط کوانتومی که به عنوان نانو ذرات نیمه رسانا نیز شناخته می‌شوند دارای خواص الکتریکی، نوری و فیزیکی منحصر به فردی می‌باشند. با توجه به وابستگی زیاد خواص نقاط کوانتومی به اندازه ذراتشان، تلاش‌های زیادی برای ابداع روش‌های معتبر در زمینه سنتز این نوع از نانو ذرات در ابعاد متفاوت صورت گرفته است از میان روش‌های مختلف، روش‌های شیمیای مورد توجه زیادی می‌باشند. که به دو روش عمده : روش آلی-فلزی و روش محلول در آب تقسیم می‌شوند. در این مجموعه به بررسی عوامل موثر بر اندازه و کیفیت بازده کوانتومی نقاط کوانتمی سنتز شده به روش محلول در آب پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها