معرفی نانوحباب‌ها، خواص و کاربرد آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

2 پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف، تهران دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

3 دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده

فضاهای خالی نانومتری پرشده از گاز در توده‌ی یک مایع و یا در فصل مشترک جامد–مایع به ترتیب نانوحباب‌های توده و سطحی نامیده می‌شوند. هرچند، وجود نانوحباب‌ها تا سالها در هاله‌ای از ابهام قرار داشت، خوشبختانه با ظهور تکنیک‌های تصویربرداری در مقیاس نانومتری امکان اثبات این حفرات نانومتری فراهم شد. نانوحباب‌ها بواسطه‌ی بروز خواص ویژه و منحصر بفردی مانند پایداری بیش از انتظار، دارا بودن بار سطحی منفی و ایجاد گونه‌های فعال اکسیژن، در سال‌های اخیر توجه بسیار زیادی را در زمینه‌های مختلف مانند صنعت آب کشاورزی و پزشکی به خود معطوف کرده‌اند. سه روش عمده تولید نانوحباب‌ها شامل تشکیل خودبخودی، تولید از طریق فوق اشباعی گاز و در نهایت ایجاد اختلالات در مایع می‌باشد. این مقاله، بطور خلاصه به تعریف و طبقه بندی انواع نانوحباب‌ها، خواص آنها از جمله تئوری‌ها و شواهد موافق و مخالف پایداری نانوحباب‌ها و در نهایت روش‌های تولید و کاربردهای مهم صنعتی آنها می‌پردازد.
 

کلیدواژه‌ها