نانو مواد دو بعدی خیلی نازک معرفی و کاربرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده فیزیک-شیمی، دانشگاه الزهرا، تهران

چکیده

توجه روز افزون محققان به کاهش ضخامت نانو ساختارهای دو بعدی، به دلیل بروز خصوصیات منحصر به فرد فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و نوری توسط آن‌هاست که منشاء آن موفولوژی دو بعدی و ضخامت خیلی نازک این نوع نانو ساختارهاست. هدف از این پژوهش معرفی و بیان کاربرد نانو ساختارهای دو بعدی خیلی نازک است. نانو ساختارهای دو بعدی خیلی نازک به دلیل تعداد خصوصیات منحصر به فردی که دارند در مقایسه با دیگر نانو مواد از اهمیت بیشتری برخوردارند. در واقع این خصوصیات موجب علاقه زیاد به استفاده از آن‌ها در زمینه‌های الکترونیک/اپتوالکترونیک، کاتالیزوری، دخیره‌سازی و تبدیل انرژی، تصفیه‌ی آب، حسگری و زیست پزشکی گردیده‌است. و اخیراً نیز در زمینه استخراج و حذف مواد از محیط‌های آبی و ماتریکس‌های پیچیده مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
 

کلیدواژه‌ها