مشخصه‌سازی ادوات نانوالکترونیک تحمل‌پذیر اشکال چند ورودی- چند خروجی با استفاده از آتاماتای سلولی کوانتومی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

نقاط کوانتومی که به عنوان نانو ذرات نیمه رسانا نیز شناخته می‌شوند، دارای خواص الکتریکی، نوری و فیزیکی منحصر به فردی می‌باشند.آتاماتای سلولی کوانتومی QCA تکنولوژی نوظهوری است که از نقاط کوانتومی برای محاسبات دیجیتال بهره می‌گیرد و اطلاعات باینری را به صورت نحوه قرارگیری بار در سلول، به جای سطوح ولتاژ کدگذاری می‌کند. این تکنولوژی می‌تواند منجر به کاهش ابعاد مدارات دیجیتال، کاهش توان مصرفی و افزایش فرکانس ‌clockشود. از طرف دیگر، مدارات نانوالکترونیک باید به‌صورت تحمل‌پذیر اشکال طراحی شوند که بتوانند در مقابل اشکال‌ها مقاوم بوده و آن‌ها را پوشش دهد؛ در نتیجه به ادوات تحمل‌پذیر اشکال در طراحی مدارات نیاز خواهیم داشت. در این تحقیق یک مدار تمام‌جمع‌کننده قابل گسترش به جمع‌کننده دوبیتی و چهاربیتی تحمل‌پذیر اشکال ارائه شده است. این طراحی در پارامترهای تعداد سلول‌ها، تأخیر، پیچیدگی مدار و میزان استحکام نسبت به سایر مدارات مشابه پیشرفت قابل توجهی دارد. درستی عملکرد طراحی پیشنهادی با استفاده از شبیه‌سازی کامپیوتری اثبات شده‌است، به‌طوری‌که روش پیشنهادی استحکام و کارایی بسیار بالایی را ارائه می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


]1[فرازکیش ر.، مجله دنیای نانو، سال سیزدهم، شماره چهل و نهم، (1396).