دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، مهر 1394 
عوامل موثر بر سنتز نقاط کوانتومی در محیط‌های آبی

صفحه 5-13

مریم شانه‌ساز؛ سید حجت الله کاظمی؛ طاهره پورصابری


نانومواد و پروتئین کرونا: مروری بر سرنوشت نانومواد در محیط فیزیولوژیکی

صفحه 23-35

عاطفه پورحسین؛ فرزانه امیری؛ حسن فرهادنژاد؛ بهروز فروغی نیا؛ حمید رضا متصدی زاده


زاویه تماس و مسئله‌ی پسماند ترشوندگی: بنیان و روش‌های اندازه‌گیری آن

صفحه 75-81

فرشاد اسمعیلیان؛ مازیار صهبا یغمایی؛ رضا ریاحی فر؛ بابک رییسی