دوره و شماره: دوره 17، شماره 64، آذر 1400 
رسوب‏گذاری نانوکامپوزیت اکسید گرافن /طلا با کمک جت پلاسمای غیر تعادلی

صفحه 10-17

مهدی شریعت؛ رضا مظفری مکی آبادی؛ مسعود کریمی پور؛ مهدی ملایی