موضوعات = نانوشیمی
آنالیز اندازه ذرات و بار سطحی نانو سیستم های دارویی بوسیله پراکنش دینامیکی در درمان سرطان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1402

محمد حسین کرمی؛ مجید عبدوس؛ ماندانا کرمی


مروری بر سنتز و کاربردهای نانو ساختارهای متخلخل چارچوب های آلی-فلزی

دوره 19، شماره 73، اسفند 1402، صفحه 13-1

امین علمداری؛ محسن صدرالدینی


مطالعه نظری برهمکنش داروی فاویپیراویر با فولرن B40 در محلول آبی برای بررسی دارو رسانی

دوره 19، شماره 73، اسفند 1402، صفحه 44-35

ستار صابری؛ عبدالحکیم پنق؛ حمیدرضا وطن پور؛ آرزو ذاکر؛ حسن باقری یزدی


ارزیابی اندازه ذرات نانو حامل های دارویی بوسیله میکروسکوپ الکترونی دربهبود درمان سرطان

دوره 19، شماره 71، شهریور 1402، صفحه 30-44

مهشید ایمنی؛ محمد حسین کرمی؛ مجید عبدوس؛ محمد رضا کلایی


مروری برکاربرد نانوساختارها بر پایه چارچوب‌های فلز-آلی در جذب و ذخیره‌سازی هیدروژن

دوره 19، شماره 71، شهریور 1402، صفحه 45-65

هانیه برقی جهرمی؛ ماشاالله رحمانی؛ محمد صالح برقی جهرمی


بررسی محاسباتی جذب سطحی آنتی‌بیوتیک سفالکسین بر روی سطح فولرن (C20)

دوره 19، شماره 70، خرداد 1402، صفحه 22-33

محمدرضا جلالی سروستانی؛ مهناز قمی؛ رویا احمدی؛ محمد یوسفی