کلیدواژه‌ها = رزین اپوکسی
اثر نانو الماس بر رفتار گرمایی و پایداری گرمایی رزین اپوکسی

دوره 18، شماره 67، شهریور 1401، صفحه 11-19

محمد حسین کرمی؛ محمد رضا کلایی؛ رامین خواجوی؛ امید مرادی؛ داود زارعی


مروری بر ویژگی های مکانیکی نانوکامپوزیت های اپوکسی/ سلولز

دوره 10، شماره 37، دی 1393، صفحه 12-16

زینب رشیدی کیا؛ مهدی مشکور؛ ابوالقاسم خزاعیان