نویسنده = راحله محمدپور
اصطکاک: اتلاف یا تولید انرژی؟- معرفی نانوژنراتوهای تریبوالکتریک

دوره 16، شماره 59، تیر 1399، صفحه 44-55

فائزه اژه ای؛ راحله محمدپور؛ پژمان ساسانپور؛ امید اخوان؛ محمدعلی شکرگزار


مروری بر نقش مهاجرت یونی در رفتارهای غیرمعمول سلول‌های خورشیدی پروسکایتی

دوره 16، شماره 58، فروردین 1399، صفحه 1-7

فیروزه عبادی؛ راحله محمدپور؛ نیما تقوی نیا