دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، زمستان 1398 
5. تأثیر نانومواد بر فیبریلاسیون پروتئین‌ها

صفحه 31-41

سارا فیاض‌زاده؛ پونه سادات پورحسینی