دوره و شماره: دوره 15، شماره 54، بهار 1398 
9. نانو مواد دو بعدی خیلی نازک معرفی و کاربرد

صفحه 70-80

معصومه محمدنژاد؛ عالیه معینی‌پور


10. مروری بر روش‌های نانو فناوری نشان گذاری اجناس و اسناد در مقابله با جعل و قاچاق

صفحه 81-88

محمدعلی یعقوبی مقدم؛ محمدجواد دهقان عصمت آبادی؛ علی بشارتی مقدم