ساخت آشکارساز نور برپایه لایه دوبعدی سولفید قلع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان