مروری بر نقش مهاجرت یونی در رفتارهای غیرمعمول سلول‌های خورشیدی پروسکایتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

2 پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف، تهران دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده

در سالهای اخیر، سلولهای خورشیدی پروسکایتی به دلیل روش ساخت و تولید کم هزینه و همچنین رشد سریع بازدهی مورد توجه بسیاری از محققان در زمینه سلول‎های خورشیدی قرار گرفته است. بزرگترین چالشی که در مقابل تجاری شدن این سلول‎ها وجود دارد مسئله ی عدم پایداری مشخصه‎های مهم فوتولتائیکی آنها در شرایط واقعی می‎باشد. عوامل متعددی در تخریب این سلول‎ها با گذشت زمان و همچنین تحت شرایط مختلف گزارش شده است. با این حال یکی از مهمترین این عوامل، مهاجرت یونی در لایه‎ی فعال این سلول‎ها می‎باشد که با گذشت زمان منجر به تغییرات غیرعادی در کارکرد افزاره ها و مواد پروسکایتی می‎شود. در این مقاله ی مروری، ما به بررسی نقش مهاجرت یونی در بروز برخی رفتارهای غیرمعمول در سلولهای خورشیدی پروسکایتی می‎پردازیم.
 

کلیدواژه‌ها