نانوحسگرهای بر پایه آلومینای آندایز نانومتخلخل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان

چکیده

نانوحسگرها برای افزایش حساسیت و سرعت تشخیص روش‌های اندازه‌گیری کنونی مورد علاقه هستند. در سال‌های اخیر، آلومینای آندایز نانومتخلخل به دلیل مساحت سطح بالا، قابلیت کنترل بر حفرات، امکان اصلاح سطح آسان و زیست‌سازگاری به عنوان بستر برای توسعه نانوحسگرها مورد توجه قرار گرفته است. حسگرهای بر پایه آلومینای آندایز نانومتخلخل در دو دسته اپتیکی و الکتروشیمیایی قرار می‌گیرند. این حسگرها برای شناسایی مواد مختلفی همانند گازها و بخارات، گلوکز و کلسترول، مولکول‌های زیستی همانند پروتئین‌ها و DNA و حتی کل سلول همانند ویروس‌ها و باکتری‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در این مقاله، اصول کار انواع حسگر بر پایه آلومینای آندایز نانومتخلخل و پیشرفت‌هایی که در هر زمینه بدست آمده مرور شده است.
 

کلیدواژه‌ها