معرفی، سنتز و بررسی کاربردهای کاتالیستی نانوبلورهای فریت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد

چکیده

پیشرفت ها در فناوری نانو، باعث به کارگیری نانوذرات در تهیه ی نانوکاتالیست ها شده است. ابعاد نانو، شرایطی عالی برای علم کاتالیزورها مهیا کرده است. پژوهش در زمینه ی نانوکاتالیست ها، همیشه یکی از بحث های جذاب و پرطرفدار در علم نانوشیمی بوده و توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. در این پژوهش، ضمن معرفی نانوبلورهای فریت ها و روش های سنتز آن ها؛ فعالیت کاتالیزوری این دسته از مواد نیز بررسی می گردد. کاربردها و خواص کاتالیستی این نانوبلورها، به کمک طیف سنجی UV-Vis مورد بررسی قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها