فناوری ساخت افزاره‌های فوتونیکی انعطاف‌پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

آزمایشگاه فوتونیک، دانشکده فیزیک و شیمی، دانشگاه الزهرا

چکیده

در این مقاله، پیشرفت‌های اخیر در زمینه‌ی ساخت افزاره‌های فوتونیکی انعطاف‌پذیر در سایه‌ی توسعه‌ی روزافزون نانومواد جدید و طراحی‌های مکانیکی خلاقانه مرور شده است. سپس گستره‌ی وسیع کاربرد این دسته از افزاره‌ ‌ها در زمینه‌های مختلف صنعت، سلامت و فناوری مطالعه و ارائه شده است. در گام بعدی، چالش‌های پیش رو که مانع از عرضه‌ی این افزاره‌ها همگام با پیشرفت-های مشابه در صنعت الکترونیک شده است، مطرح شده و پس از آن روش‌های ارائه شده برای رفع موانع موجود در این زمینه را به صورت اجمالی بررسی شده است.
 

کلیدواژه‌ها