نقاط کوانتمی کربنی، پنجره‌ای به آینده نانوزیست فناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات پروتئین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

از زمان کشف نقاط کوانتمی کربنی مطالعات مختلفی جهت بهبود خواص نانوساختارها و به کارگیری آنها در طیف گسترده ای از کاربردهای زیست پزشکی صورت گرفته است. خواص منحصربه‌فرد این نانومواد شامل پایداری فیزیکی، شیمیایی و نوری ، سمیت پایین و زیست‌سازگاری بالا، کاربردهای گسترده ای را برای این ساختار نیمرسانا تعریف می کند. در این مقاله مروری، خواص، کاربردها و روشهای ساخت نقاط کوانتمی کربنی معرفی شده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها