ویژگی‌ها و کاربرد نانوالیاف سلولزی و نانوالیاف لیگنوسلولزی در صنایع کاغذسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

امروزه با معرفی نانوساختارها و مواد افزودنی جدید، تحقیقات در زمینه‌ی بهبود ویژگی‌های کاغذ با هدف کاهش هزینه‌ها و دستیابی به ویژگی‌های مناسب‌تر انجام می‌شود. نانو الیاف سلولزی و نانوالیاف لیگنوسلولزی از جمله این نانوساختارها هستند که دارای مزیت-هایی چون تجدید‌پذیری، قابلیت بازیافت، فرآیند‌پذیری و سازگاری با محیط زیست می‌باشند. فیلم‌های حاوی این نانوالیاف با توجه به عملکرد خوب و مقاومت در برابر نفوذ اکسیژن به‌عنوان پوشش‌دهنده ، در محصولات بسته‌بندی و در فیلم‌ها و غشاهای سلولزی به‌کار می‌روند. با توجه به منشاء طبیعی این نانوالیاف، ضمن جایگزینی با برخی از تقویت‌کننده‌های مصنوعی می‌توانند از بار آلودگی محیط زیست بکاهند. نانوالیاف سلولزی و لیگنوسلولزی به‌صورت گسترده، در صنایع کاغذسازی به‌کار می‌روند. با توجه به تحقیقات متعددی که در این زمینه شده‌است، در تحقیق حاضر، ویژگی‌های نانوالیاف سلولزی و نانوالیاف لیگنوسلولزی، روش‌تهیه‌ی آنها و موارد مصرف آنها در صنایع کاغذسازی بررسی می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها