شبکه‌های فلزی فنولی به عنوان یک سکو‌ی همه‌کاره برای مهندسی نانومواد و واسطه‌های زیستی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم مهندسی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

2 دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

چکیده

اصلاح سطح برای اعطای کاربردپذیری‌های جدید به اشیا و رابط‌ها بسیار مهم است. با این حال، از آنجایی که تعامل شیمیایی بین اصلاح‌ کننده‌های سطحی و زیرلایه‌ها لازم است در یک مبنای مورد به مورد تنظیم شود، استراتژی‌های ساده و در عین حال همه کاره برای اصلاح سطحی چندین دسته نانومواد، از جمله واسطه های زیستی نادر و کمیاب می‌باشند. شبکه های فلزی فنولی MPNها به عنوان اصلاح کننده سطحی چندکاره بر اساس خواص به صورت جهانی پذیرفته شده مولکولهای فنولی، یعنی گروه‌های حاوی گالول و کاتکول نمودار گردیده‌اند. علاوه بر این، تعاملات پویا بین یون‌های فلزی و مولکول‌های فنولی کاربردها و عملکردهای اضافی را برای MPNها، از جمله عکس‌العمل‌های تحریک کننده ارائه می‌دهند. با توجه به علاقه به MPNها برای مهندسی نانومواد و واسطه‌های زیستی، این بررسی قصد ارائه یک مرور کلی از روند مونتاژ و روی‌همگذاری، خواص فیزیکی-شیمیایی و کاربردهای پوشش‌های MPN را دارد.
 

کلیدواژه‌ها


مجله نانو