روش‌های سنتز نانو ذرات ایتریم آلومینیوم گارنت YAG

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان

چکیده

کاربردهای نوین مهندسی موجب شده است که در دهه‌های اخیر نیاز به طراحی، تولید و توسعه نانومواد سنتزی، ابعاد وسیع‌تری پیدا کند. یکی از مواد کریستالی سنتزی مهم، ترکیب ایتریم آلومینیوم گارنت YAG ساختار مکعبی از گروه گارنت به‌عنوان پایدارترین فاز از سه فاز موجود در سیستم ایتریم آلومینیوم، جهت استفاده در کاربردهایی مانند میزبان لیزرهای حالت جامد، LED های ساتع کننده نور سفید، مواد فلورسانت، کامپوزیت‌ها و حتی جواهرات به شمار می‌آید. از رایج‌ترین روش‌های مورداستفاده جهت سنتز پودرهای گارنت می‌توان به روش‌های سنتز حالت جامد، سل ژل و... اشاره کرد. به همین دلیل در سال‌های اخیر مطالعات زیادی روی روش‌های سنتز نانو پودرهای YAG صورت گرفته است. در پژوهش حاضر نیز به بررسی و تحلیل روش‌های اخیر سنتز نانو پودرهای YAG جهت تولید و شناسایی بهتر این نوع از مواد مهم و پرکاربرد در صنعت پرداخته‌ایم.
 

کلیدواژه‌ها