مروری بر تولید نانوذرات با استفاده از روش های زیستی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

با توجه به استفاده ی روزافزون نانوذرات در زمینه‌های مختلف، استفاده از روش‌های ایمن و ارزان، جهت تولید نانوذرات زیست سازگار، می‌تواند اقدامی مناسب جهت کاهش عوارض جانبی آن ها باشد. روش‌های معمول تولید نانوذرات، روش‌های فیزیکی و شیمیایی هستند که یا باعث تولید مقدار اندک و هزینه بر نانوذرات می‌شوند و یا به دلیل آلودگی ناشی از مواد شیمیایی پیش ساز و تولید محصولات جانبی خطرناک، اغلب سمی بوده و مقدار زیادی انرژی مصرف می‌کنند؛ بنابراین نیاز فزاینده ای جهت ارائه روش‌های نوین تولید نانوذرات وجود دارد که نقش روش‌های زیستی را پررنگ‌تر می‌سازد. تولید زیستی نانوذرات و کاربرد آن ها در زمینه های مختلف به سرعت در حال گسترش است. در این تحقیق تحولات اخیر تولید زیستی نانوذرات، سازوکارهای مختلف تشکیل آن ها با استفاده از میکروارگانیسم ها و گیاهان، شرایط کنترل شکل، اندازه و پایداری نانوذرات به طور خلاصه ارائه شده است همچنین محدودیت‌های فعلی و چشم‌اندازهای آینده آن مورد بحث قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها