کاربردهای نانوذرات مبدل بالا در تصویربرداری زیستی، آزمون‌های زیستی و درمان سرطان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده

نانوذرات مبدل بالا، نانوذراتی با قابلیت جذب بیش از یک فوتون نور فروسرخ نزدیک و نشر آن به صورت یک فوتون نور فرابنفش و مرئی هستند. امروزه از نانوذرات مبدل بالا در آزمون‌های زیستی، تصویربرداری و درمان سرطان استفاده می‌شود. این نانوذرات به دلیل خواص خودفلئورسانس بسیار کم، عمق نفوذ بالا، طول عمر زیاد، انتشار قابل تنظیم، پایداری تصویری بالا و سمیت پایین نسبت به نقاط کوانتومی و رنگ‌های آلی برتری دارند. در این مقاله مروری به معرفی ویژگی‌ها و کاربردهای مختلف زیستی این نانوذرات پرداخته می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها