ساخت نانو‌کمپوزیت کارا مغناطیسی مگمایت-گرافن برای حذف سریع و آسان متیل اورانژ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده فیزیک- شیمی، دانشگاه الزهرا، تهران

2 گروه فیزیک، دانشکده فیزیک- شیمی، دانشگاه الزهرا، تهران

چکیده

هدف از این پژوهش حذف متیل اورانژ از نمونه‌های آبی با استفاده از نانوکمپوزیت مگمایت-گرافن مغناطیسی می‌باشد. استفاده از ترکیبات نانوساختار باعث افزایش نسبت سطح به حجم و در نتیجه ایجاد ظرفیت جذب بالا برای فرآیند جذب سطحی می‌شود. از آن‌جایی که در استفاده از نانوجاذب‌های مغناطیسی، جدا کردن جاذب از محلول به راحتی و تنها از طریق یک میدان مغناطیسی خارجی انجام می‌شود، نیاز به مراحل زمان‌بر و پر‌هزینه‌ی جداسازی جاذب از محلول از بین می‌رود. اثر پارامتر‌های مختلف مانند pH، زمان تماس و میزان وزن نانو‌کمپوزیت بر حذف متیل اورانژ مورد بررسی قرار گرفت. بهترین بازده جذب و بالاترین ظرفیت جاذب در شرایط 2 pH و زمان تماس برابر 2 دقیقه به‌دست آمد. ویژگی‌های سطح جاذب توسط روش‌های SEM، XRD و VSM مورد مطالعه قرار گرفت. جهت بررسی تعادل جذب از مدل لانگمویر و مدل فرندلیچ استفاده شد که فرآیند جذب با مدل لنگمویر همخوانی داشت.
 

کلیدواژه‌ها


نوید نصیری زاده، محمد دهقانی، سعید جعفری، علوم و فناوری رنگ، 10:144-137، (1395). حمید مقیمی، احسان آذین، رضوان حیدری تبار، علوم و فناوری رنگ، 10، 177 – 184، (1395)