دارورسانی در مواد نانومتخلخل با چارچوب های فلز-آلی و نانوپلیمرهای کئوردینه شونده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیمی-فیزیک، دانشگاه الزهرا (س)، تهران

چکیده

امروزه پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه درمان انواع بیماری‌ها با بهره‌گیری از تکنیک‌های نوین در انتقال داروصورت گرفته است. توجه به سامانههای داروسانی جدیدی که در درمان هدفمند و تخصصی بیماریها کارایی لازم را داشته باشد فزونی یافته و زمینهی بهرهگیری از حاملهای نوین از جمله جاذبهای سطحی متخلخل را در تحویل هدفمند داروها فراهم کرده است. این حاملها دردر بهبود فراهمی زیستی، محلولیت، رهش کنترل شده، آهسته و سریع داروها امروزه مورد توجه فراوانی واقع شده اند. تعدادی از حاملهای نانو متخلخل رایج در داروسازی همانند چهار چوب‌های فلز-آلی و پلیمرهای کئوردینه شونده، کارایی بالایی در بارگیری و بهبود رهش دارو از خود نشان داده اند. این ترکیبات به دلیل خواص منحصربه فرد خود از جمله تخلخل زیاد و منظم و حضور گروههای آلی قابل تغییر در چهارچوب که تنظیم اندازه حفرهها را ممکن می‌سازند، افق امید بخشی در دارورسانی نشان دادند. با کنترل عوامل اثرگذار در میزان بارگیری ایده آل دارو توسط جاذب متخلخل و انتخاب نوع جاذب، میتوان سامانه دارورسانی هدفمندی را به کار گرفت.
 

کلیدواژه‌ها