شماره 50-بهار 1397
ICNN2018
شماره 51-تابستان 1397
فهرست

مروری بر تولید نانوذرات با استفاده از روش های زیستی

نشریه: شماره 51-تابستان 1397 - مقاله 3   صفحات :  15 تا 22مولفین:
ساناز فتحی: دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی شیمی
آرزو جعفری: تربیت مدرس - مهندسی شیمی
زهرا توحیدی: دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی شیمی


چکیده مقاله:

با توجه به استفاده ی روزافزون نانوذرات در زمینه‌های مختلف، استفاده از روش‌های ایمن و ارزان، جهت تولید نانوذرات زیست سازگار، می‌تواند اقدامی مناسب جهت کاهش عوارض جانبی آن ها باشد. روش‌های معمول تولید نانوذرات، روش‌های فیزیکی و شیمیایی هستند که یا باعث تولید مقدار اندک و هزینه بر نانوذرات می‌شوند و یا به دلیل آلودگی ناشی از مواد شیمیایی پیش ساز و تولید محصولات جانبی خطرناک، اغلب سمی بوده و مقدار زیادی انرژی مصرف می‌کنند؛ بنابراین نیاز فزاینده ای جهت ارائه روش‌های نوین تولید نانوذرات وجود دارد که نقش روش‌های زیستی را پررنگ‌تر می‌سازد. تولید زیستی نانوذرات و کاربرد آن ها در زمینه های مختلف به سرعت در حال گسترش است. در این تحقیق تحولات اخیر تولید زیستی نانوذرات، سازوکارهای مختلف تشکیل آن ها با استفاده از میکروارگانیسم ها و گیاهان، شرایط کنترل شکل، اندازه و پایداری نانوذرات به طور خلاصه ارائه شده است همچنین محدودیت‌های فعلی و چشم‌اندازهای آینده آن مورد بحث قرار گرفته است.


Article's English abstract:

Due to the increasing use of nanoparticles in various fields, the use of safe and inexpensive methods to produce biocompatible nanoparticles can be appropriate to reduce its side effects. The usual methods for producing nanoparticles are physical and chemical, which produce small amount of nanoparticles and are costly, or because of the contamination of precursor chemicals and the production of hazardous, are often toxic with high energy consumption, hence there is an increasing need to use new methods of producing nanoparticles. The bio-chemical production of nanoparticles and their application in various fields is rapidly expanding. In this research, recent developments in nanoparticle bio-engineering, their various mechanisms of formation using micro-organisms and plants, conditions for controlling the shape, size and stability of nanoparticles are briefly presented, as well as the current constraints and its future prospects.


کلید واژگان:
نانوذرات، تولید زیستی، میکروارگانیسم، گیاهان

English Keywords:
nanoparticles, bio-production, micro-organisms, plants

منابع:
-

English References:
[1] M. Sundrarajan and S. Gowri, Chalcogenide Lett, 8.8, 447-451, (2011). [2] K. B. Narayanan, N. Sakthivel, Advances in Colloid and Interface Science, 169, 59-79, (2011). [3] A.V. Kirthi, A.A. Rahuman, G. Rajakumar, S. Marimuthu, T. Santhoshkumar, C. Jayaseelan, G. Elango, A. Abduz Zahir, C. Kamaraj, A. Bagavan, Materials Letters, 66, 2745-2747, (2011). [4] Prathna T.C., Lazar Mthew, N. Chandrasekaran, Ashok M. Raichur and Amitava Mukherjee, Biomimetics-Learning from nature InTech, 1-20, (2010). [5] Ahmad, A., Satyajyoti, S., Khan, M.I., Rajiv, K., Ramani, R., Srinivas, V., Murali, S., b., Nanotechnology, 14, 824–828, (2003). [6] Murali, S., Ahmad, A., Khan, M.I., Rajiv, K., Curr. Sci. 85, 162–170, (2003). [7] Mandal, Deendayal, Mark E. Bolander, Debabrata Mukhopadhyay, Gobinda Sarkar, and Priyabrata Mukherjee, Applied microbiology and biotechnology, 69/5, 485-492, (2006). [8] A. Ahmad, S. Senapati, M. I. Khan, R. Kumar, and M. Sastry, Langmuir, 19, 3550–3553, (2003). [9] P. Mukherjee, A. Ahmad, D. Mandal, Angewandte Chemie—International Edition, 40, 3585–3588, (2001). [10] A. Ahmad, S. Senapati, M. I. Khan, Nanotechnology, 14, 824–828, (2003). [11] M. F. Lengke, M. E. Fleet, and G. Southam, Langmuir, 22, 2780–2787, (2006). [12] M. F. Lengke, B. Ravel, M. E. Fleet, G. Wanger, R. A.Gordon, and G. Southam, Environmental Scienceفایل مقاله
تعداد بازدید: 116
تعداد دریافت فایل مقاله : 12طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک