شماره 53-زمستان 1397
شماره 54- بهار 1398
فهرست

تولید نانوکامپوزیتهای زمینه فلزی به روش ریخته گری گردابی: پیشرفت‌ها و چالش‌ها

نشریه: زمستان 1398 - مقاله 5   صفحات :   تا مولفین:
حسن عبدوس: دانشگاه سمنان - دانشکده نانوفناوری
مریم حسین پور : دانشگاه سمنان - دانشکده نانوفناوری
حسن عبدوس: دانشگاه سمنان - دانشکده نانوفناوری


چکیده مقاله:

امروزه نانوکامپوزیت های زمینه فلزی به دلیل خواص فوق العاده ای چون سختی، نسبت استحکام به وزن و مدول بالا کاربردهای گسترده ای در صنایع مختلف از جمله هوافضا و اتومبیل‌سازی یافته‌اند. اما هزینه بالای تولید این دسته از مواد یکی از مهمترین چالش های پیش روی این صنایع است. روش ریخته گری گردابی به عنوان یکی از مقرون به صرفه‌ترین و ساده ترین روشهای ساخت این مواد شناخته می‌شود. پیشرفت های اخیر مانند کاربرد امواج مافوق صوت در روش ریخته گری گردابی و یا روش ریخته گری گردابی دو مرحله ای منجر به تولید نانوکامپوزیتهای زمینه فلزی با خواص مکانیکی و تریبولوژیکی فوق العاده شده است. در مقاله حاضر پس از دسته بندی نانوکامپوزیت ها برحسب نوع تقویت کننده و جنس زمینه به بررسی انواع روشهای ساخت آنها پرداخته شده و در بین روشهای موجود فرآیند ریخته گری گردابی به دلیل سادگی، انعطاف پذیری و در دسترس بودن به عنوان روشی مقرون به صرفه برای تولید نانوکامپوزیت های زمینه فلزی مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها نیز تاثیر تکنیک های جدید بر بهبود خواص نانوکامپوزیتهای زمینه فلزی و چالش‌های مطرح ارزیابی شد.


Article's English abstract:

Today, metal matrix nanocomposites are widely used in many industries, including aerospace and automotive, due to their extraordinary properties such as hardness, strength to weight ratio and high modulus. But the high cost of manufacturing is one of the major challenges. Stir casting is recognized as one of the most cost-effective and simplest ways to fabrication of these materials. Recent progresses, such as the use of ultrasonic waves in stir casting or two-step stir casting, have led to the production of metal matrix nanocomposites with enhanced mechanical and tribological properties. In this paper, after classifying nanocomposites according to the type of reinforcement and matrix, different manufacturing methods are investigated. Among the available methods, stir casting process because of its simplicity, flexibility and availability as a cost-effective process of production metal-based nanocomposites, have been studied in detail. Finally, the effect of new techniques on improving the properties of metallic nanocomposites and challenges were evaluated.


کلید واژگان:
نانوکامپوزیت های زمینه فلزی، ریخته گری گردابی، امواج مافوق صوت

English Keywords:
Metal Matrix Nanocomposites, Stir Casting, Ultraasonic Waves.

منابع:
ندارد

English References:
1- G.B. Rajeshkumar and M.S. Parshuram, International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), 3(2), 2249 – 8958, (2013). 2- C. Bhaskar, K. Kandpal Jatinder, S. Hari, Materials Today: Proceedings, 5-10, (2018). 3- J.M. Mistry, P.P. Gohil, Science and Engineering of Composite Materials, 25(4), 633-647, (2018). 4- K.M.S.K. Himanshu Kala, Procedia Materials Science , 6, 1951 – 1960 , (2014). 5- P. Madhukar, N. Selvaraj, C.S.P. Rao, G.V. Kumar, Journal of Alloys and Compounds, 815, 152464, (2020). 6- V. Sandra, G. Slobodan, S. Bla?a, V. Aleksandar, Applied Engineering Letters, 1(3), 72-79, (2016). 7- M.K. Sahu, R.K. Sahu, In Advanced Casting Technologies. IntechOpen, (2018). 8- M. Pagidi, N. Selvaraj, G. Raghavendra, S.P.R. Chilakalapalli, Ultrasonics - Sonochemistry, 58, 104665, (2019). 9- C. Saravanan, K. Subramanian, K. Ananda, N. Sankara, Mechanics and Mechanical Engineering, 19(1), 23–30, (2015). 10- J. Hashim, L. Looney, M. Hashmi, Journal of Materials Processing Technology, 92-93, 1-7, (1999). 11- K. Abhishek, S. Lal, K. Sudhir, Journal of Material Research Technoly, 2(3), 250–254, (2013). 12- M. Sambathkumar, P. Navaneethakrishnan, K. Ponappa, K. Sasikumar, Latin American Journal of Solids and Structures, 14(02), (2017).فایل مقاله
تعداد بازدید: 346
تعداد دریافت فایل مقاله : 15طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک