شماره 53-زمستان 1397
شماره 54- بهار 1398
فهرست

معرفی روش ها ی اتصال مواد نانوساختار

نشریه: زمستان 1398 - مقاله 6   صفحات :   تا مولفین:
میثم اکبری: سازمان فنی حرفه ای کشور - اداره کل استان مرکزی
محمد مشهدگرمه: دانشگاه صنعتی اراک - گروه مکانیک


چکیده مقاله:

نانوذرات بخاطر ابعاد کوچک و نسبت سطح به حجم بالایشان دارای خواص گسترده و گوناگون فیزیکی ، الکتریکی و شیمیایی هستند . این خواص باعث شده تا این مواد در گستره وسیعی از کاربردها از مهندسی پزشکی گرفته تا صنایع هوا – فضا و الکترونیک مورد استفاده قرار گیرند . در دستگاه های نانو قابل استفاده در صنایع الکترونیک ، اتصال ذرات مورد استفاده نظیر طلا بصورت متقارن فضایی از اهمیت زیادی برخوردار است . درسال های اخیر تلاش های گسترده ای در سطح بین المللی برای بررسی آرایش نانو ذرات به عنوان کریستال های دوبعدی و سه بعدی در دستگاه های نانو انجام گرفته است که منجر به دستاوردهای خوبی دراین زمینه گردیده است واز سویی در ساخت دستگاه های نانو ایجاداتصالات داخلی برای برقراری اتصال اهمی اجزای شبکه اهمیت دارد. در این مقاله تلاش گردیده تابه معرفی روش های مختلف اتصال موادنانو ساختار به جهت اتصال نانو ذرات ذکر شده خصوصاً طلا و پلاتین بپردازد


Article's English abstract:

Nanoparticles have a wide variety of physical, electrical, and chemical properties due to their small size and surface-to-volume ratio. These properties have made them widely used in a wide range of applications from medical engineering to aerospace and electronics. In nano devices usable in the electronics industry, the bonding of the particles used, such as gold, to the space symmetrically is important. In recent years, there have been extensive international efforts to study the arrangement of nanoparticles as 2D and 3D crystals in nanotechnologies, which has led to good achievements in the field, and in particular to the development of nanotechnologies for internal solutions. It is important to establish an ohmic connection of network components. In this paper, we have tried to introduce different methods of bonding materials and structures to bond the mentioned nanoparticles, especially gold and platinum.


کلید واژگان:
نانو ذرات – جوشکاری-طلا-پلاتین

English Keywords:
Nanoparticles - Welding - Gold - Platinum

منابع:
0

English References:
[1] Brad Nelson, Lixin Dong , Li Zhang , Xinyong Tao and XIabin Zhang , Nano-welds herald new era of electronics URL: www. newscientisttech. com/article/dn10824- first-nanowelds-herald-new-era-of-electronics. html [2] Gordeev, Nano-welds herald new era of electronics, New Scientist magazine, Issue 2577 , 19 December 2006, page 6. [3] Seol Ji Kim and Du-Jeon Jang , Laser-induced nanowelding of gold nanoparticles, Applied Physics Letters , 86 (3) , 2005 , 2005 [4] 7. Electron beams fuse carbon nanotubes URL: www. nanotechweb. Org [5] Gregory Ten Eyck , Bonded with Cu-nanorods URL: www. ten Eyck. Com [6] Xiaojie Duan, Jin Zhang, Xing Ling, and Zhongfan Liu, Nano-Welding by Scanning Probe Microscope, J. Am. Chem. Soc. , 127 (23) , 8268 -8269, 2005. [7] 1021 10. Yao, Shangwei, Hanjie Xuebao, Application of nanotechnology in welding technology, Transactions of the China Welding Institution, V 28, No 3, March, 2007, P 109-112 [8] Bo-Lin He, Nanomaterials and Welding Technology, Mechanical Engineering Materials, Volume 7 of 28, 2004, p. p 48-50.فایل مقاله
تعداد بازدید: 395
تعداد دریافت فایل مقاله : 18طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک