شماره 53-زمستان 1397
شماره 54- بهار 1398
فهرست

مروری بر روش های نانو فناوری نشان گذاری اجناس و اسناد در مقابله با جعل و قاچاق

نشریه: شماره 54- بهار 1398 - مقاله 10   صفحات :  81 تا 88مولفین:
محمدعلی یعقوبی مقدم: دانشگاه صنعتی مالک اشتر - پژوهشکده فناوری های زیستی
محمد جواد دهقان عصمت آبادی: دانشگاه صنعتی مالک اشتر - پژوهشکده فناوری های زیستی
علی بشارتی مقدم: سپهرپلیمر سپاهان - پژوهشکده فناوری های زیستی


چکیده مقاله:

جعل کالا و کالاهای تقلبی صدمات فراوانی بر پیکر اقتصاد ملی کشور وارد و فعالیت اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار داده و دچار اختلال می¬کند، لذا در این راستا متاسفانه مشکلاتی همانند کاهش تولید داخلی و افزایش بیکاری و کاهش سرمایه گذاری را به همراه داشته است. روش های موجود برای نشان گذاری اجناس و اسناد با تمام مزایایی که دارا می باشند، قابل کپی برداری در طی 18 ماه می باشند. پرکاربردترین روشها شامل: هولوگرام، بارکدها ، شناسایی با امواج رادیویی، تصدیق سطح لیزری هستند. ازاین رو برآن شدیم تا دراین مقاله مروری به توضیح روش هایی جدیدی که در برخی کشورها برای نشان گذاری اجناس و اسناد مورد استفاده است بپردازیم. روش های جدید مورد استفاده شامل: روش هایی بر پایه فناوری نانو، روش هایی بر پایه دی ان ای می باشند.


Article's English abstract:

The forging of counterfeit goods and goods damages the economy of the country. Unfortunately, in this regard, it has caused problems such as a decrease in domestic Production and an increase in unemployment and a decline in investment. The methods available to mark goods and documents with all the benefits are copied within 18 months. The most widely used methods include: hologram, barcodes, radio wave identification, laser level recognition. Therefore, we decided to review this article to explain new methods used in some countries for the labeling of goods and documents. New methods used include: Nanotechnology-based methods are DNA-based approaches.


کلید واژگان:
: امنیت، تقلب، جعل، دی ان ای، نشان گذاری، نانو

English Keywords:
Security, Fraud, fake, DNA, labeling

منابع:
1. I. Phau and M.J.J.o.c.m. Teah.Journal of consumer marketing, 26.15 27.(2009). 2. S. Modi and S.J.C.P. Wadhwa.csc.(2009). 3.D. Bansal, S. Malla, K. Gudala, and P. Tiwari.Sci Pharm, 81. 1-13.(2013). 4.H.I. Bjelkhagen and E. Mirlis.Applied Optics, 47. A123.(2008). 5. S.F. Johnston.Leonardo, 41. 223-229.(2008). 6.https://www.americanscientist.org/article/whatever-became-of-holography. 7. A. Sharma and D. Thomas.Journal of Information Systems Applied Research, 7. 25.(2014). 8. A.A. Smith-Ditizio and A.D. Smith.5273-5284.(2018). 9.https://www.barcoding.com/resources/barcoding-basics/the-history-of-barcodes/. 10. K.Erten and B.O. Turan.Sahibi/owner, 1. 114-125.(2017). 11. C.M.J.C. Roberts and security.Computers

English References:
1. I. Phau and M.J.J.o.c.m. Teah.Journal of consumer marketing, 26.15 27.(2009). 2. S. Modi and S.J.C.P. Wadhwa.csc.(2009). 3.D. Bansal, S. Malla, K. Gudala, and P. Tiwari.Sci Pharm, 81. 1-13.(2013). 4.H.I. Bjelkhagen and E. Mirlis.Applied Optics, 47. A123.(2008). 5. S.F. Johnston.Leonardo, 41. 223-229.(2008). 6.https://www.americanscientist.org/article/whatever-became-of-holography. 7. A. Sharma and D. Thomas.Journal of Information Systems Applied Research, 7. 25.(2014). 8. A.A. Smith-Ditizio and A.D. Smith.5273-5284.(2018). 9.https://www.barcoding.com/resources/barcoding-basics/the-history-of-barcodes/. 10. K.Erten and B.O. Turan.Sahibi/owner, 1. 114-125.(2017). 11. C.M.J.C. Roberts and security.Computersفایل مقاله
تعداد بازدید: 1069
تعداد دریافت فایل مقاله : 30طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک