شماره 53-زمستان 1397
شماره 54- بهار 1398
فهرست

مروری بر نسل جدید سلول های خورشیدی: سلول های خورشیدی پرواسکایت و سلول های خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی

نشریه: شماره 52-پاییز 1397 - مقاله 10   صفحات :  77 تا 88کد مقاله:
52-10

مولفین:
منصور نادری نیا: دانشگاه آزاد نجف آباد - برق
زهرا اعلائی: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشکده مهندسی برق


چکیده مقاله:

در نسل سوم سلول¬های خورشیدی، محلول¬ مواد آلی و غیر آلی پرواسکایت توجه زیادی را به عنوان یک محصول سبک برای سلول¬های خورشیدی به خود جلب کرده است. برخلاف صفحات سیلیکونی، صفحات پرواسکایت را می¬توان با مصرف انرژی کم، بدون نیاز به تجهیزات پیچیده و تنها در چند مرحله تولید کرد. همچنین در سال های اخیر سلول¬های خورشیدی نقطه کوانتومی کلوئیدی پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک منبع انرژی کارآمد و سبک برای دستگاه¬های الکترونیکی دارند. برای دستیابی به سلول¬های خورشیدی انعطاف¬پذیر و پربازده نقاط کوانتومی کلوئیدی، لایة انتقال الکترون ETL که الکترون¬ها را از لایة جامد نقاط کوانتومی کلوئیدی استخراج می¬کند، باید در دمای پایین پردازش شود و همچنین بازترکیب بین لایه¬ها باید از بین برود. استفاده از نقاط کوانتومی در طراحی و ساخت سلول¬های خورشیدی موجب بازدهی بالا، هزینه کم، پایداری بالا، پردازش-پذیری و سازگاری و انعطاف¬پذیری این سلول¬ها با محیط زیست می¬شوند؛ برای توسعه افزاره های خورشیدی با عملکرد بالا، مسائل زیادی وجود دارند که احتیاج به عنوان کردن بر مبنای تجاری سازی سلول های خورشیدی پرواسکایت هست. در این مقاله پیشرفت های مختلفی در زمینه سلول های خورشیدی پرواسکایت و سلول های خورشیدی نقطه کوانتومی مرور شده است و چالش های مختلف و خواص سلول های خورشیدی پرواسکایت و سلول های خورشیدی نقطه کوانتومی بررسی شده است.


Article's English abstract:

In the third generation of solar cells, organic and inorganic peroskite material has attracted much attention as a light product for solar cells. Unlike silicon plates, peroskite screens can be produced with low power consumption, without the need for complex equipment and only in a few steps. In recent years, colloidal quantum dot solar cells also have a high potential to become an energy efficient and light energy source for electronic devices. To achieve flexible, high-performance colloidal quantum dots, the electron transfer ETL layer, which extracts electrons from the solid layer of colloidal quantum dots, must be processed at low temperatures, as well as recombination between the layers It should be eliminated. The use of quantum dots in the design and construction of solar cells results in high efficiency, low cost, high stability, processability and adaptability, and the flexibility of these cells to the environment; to develop high-performance solar devices There are a lot of issues that need to be made based on the commercialization of peroskite solar cells. Various advances have been made in the field of peroskite solar cells and quantum dot solar cells, and examine the various challenges and properties of peroskite solar cells and quantum dot solar cells.


کلید واژگان:
سلول خورشیدی نسل سوم، پرواسکایت، نقاط کوانتومی

English Keywords:
third Generation of Solar Cells; peroskite ; quantum dots

منابع:

English References:
1) F. Lewis, P. Larry, Solar Cells and Their Applications, Second Edition, John Wileyفایل مقاله
تعداد بازدید: 1072
تعداد دریافت فایل مقاله : 54طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک