شماره 46 - بهار 1396
ICNS7
شماره 47-تابستان 1396
فهرست

مروری بر نانوذرات و کاربرد آن‌ها در تشخیص و درمان سرطان سینه

نشریه: شماره 47-تابستان 1396 - مقاله 7   صفحات :  38 تا 43کد مقاله:
47-07

مولفین:
فرشته جوکار کاشی
سمیه نیکوحرف فاخر: دانشگاه کاشان - دانشکده شیمی


چکیده مقاله:

افزایش بقای بیماران مبتلا به سرطان سینه به تغییر در روش‌های غربالگری، تشخیص زودهنگام و پیشرفت در روش‌های درمانی وابسته است. فناوری‌نانو‌ یک فضای میان رشته‌ای را در جهت تشخیص، تصویربرداری، دارورسانی هدفمند و ژن‌درمانی فراهم می‌کند. نانوذرات در سه دسته‌ی یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی قرار می‌گیرند که شامل میسل‌های پلیمری، دندریمرها، لیپوزوم‌ها، نانولوله‌های کربنی، نانوپوسته‌ها، نانوذرات مغناطیسی، نانوذرات طلا، کوانتوم دات‌ها و یون‌های لانتانیدی هستند. نانوذرات می‌توانند به عنوان حامل یا تقویت‌کننده‌ی اثر داروهای ضدسرطان و عوامل تصویربرداری استفاده شده و موجب تقویت حسگرها و بهبود روش‌های تشخیصی سرطان سینه شوند. فناوری‌نانو با چندین مکانیسم که شامل هدفگیری غیرفعال، فعال و تحویل مستقیم به تومور است، کارایی درمان سرطان سینه را از طریق تحویل هدفمند داروها به محل تومور افزایش می‌دهد. نانوذرات با خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردی که دارند، سبب گردش خون طولانی‌تر، ظرفیت دارویی بالاتر و توزیع اختصاصی و تجمع دارو در غلظت‌های بالاتر، در بافت هدف می‌شوند و همچنین در غلبه بر عوارض ناشی از شیمی درمانی و مقاومت دارویی نقش دارند. با این حال گزارش‌های متعددی درجهت محدودیت ‌روش‌های درمانی مبتنی بر فناوری‌نانو وجود دارد.


Article's English abstract:

Increased survival of Patients with breast cancer is due to shift in the screening methods, early diagnosis, and breakthroughs in treatments. Nanoparticles provide an interdisciplinary area for research in diagnosis, imaging, targeting and genetherapy of breast cancer. Nanoparticles are classified based on one, two and three dimensions that including polymeric micelles, dendrimers, liposomes, carbon nanotubes, nanoshells, magnetic nanoparticles, gold, quantum dots and lanthanide ions. Nanoparticles can be used as carriers or amplifier effect of anticancer drugs and imaging agents and also as labels to amplify detection signals in diagnostic devices and improve breast cancer detection methods. Nanotechnology enhanced effective treatment of breast cancer by increasing delivery of treatment to tumor sites through passive and active targeting and direct tumor delivery mechanisms. Nanoparticles due to their unique physicochemical and biological features, shows prolonged blood circulation, high drug-loading capacity, specific distribution of drug in the body, efficient drug accumulation at the target sites and also are causing overcome the side effects of chemotherapy and drug resistance. However, numerous reports limitations nanotechnology-based anti-cancer therapies.


کلید واژگان:
نانوذرات، سرطان سینه، تشخیص و درمان

English Keywords:
Nanoparticles, Breast Cancer, Detection and Therapy

منابع:

English References:
1. E, Piktel; K, Niemirowicz;M, W?tek; T, Wollny; P, Deptu?a; R, Bucki;Recent insights in nanotechnology?based drugs and formulations designed for effective anti?cancer therapy. J. Nanobiotechnology.14(1): 39, 2016. 2. M, Nounou; F, Elamrawy; N, Ahmed; K, Abdelraouf; S, Goda; H, Syed-Sha-Qhattal; Breast Cancer: Conventional Diagnosis and Treatment Modalities and Recent Patents and Technologies.Libertas Journals. 9(2): 17-34, 2015. 3. D, Özdemir; E, Gündo?du; M, Ekinci; M, A?iko?lu; Nanoparticles: From Diagnosis to Therapy. International Journal of Medical Nano Research. 3(1), 2016. 4. A, Sharma; N, Jain; R, Sareen; Nanocarriers for Diagnosis and Targeting of Breast Cancer. BioMed Research International. doi: 10.1155/2013/960821, 2013. 5. K, Ranjit; A, AbdulBaquee; Nanoparticle: An overview of preparation,characterization and application. IRJP. 4(4): 47–57, 2013. 6. AP, Nikalje; Nanotechnology and its Applications in Medicine. Med chem. 5:2, 2015. 7. SH, Mousa; D, Bharali; Nanotechnology-Based Detection and Targeted Therapy in Cancer: Nano-Bio Paradigms and Applications.cancers. 3(3): 2888-2903, 2011. 8. S, Caban; E, Aytekin; A, Sahin; Y, Capan; Nanosystems for drug delivery. OA Drug Designفایل مقاله
تعداد بازدید: 236
تعداد دریافت فایل مقاله : 20طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک