شماره 50-بهار 1397
ICNN2018
فهرست

جایگاه نظریه در اقدامات عملی نانوتکنولوژی در حوزه‌ی حفاظت آثار تاریخی چوبی

نشریه: شماره 47-تابستان 1396 - مقاله 4   صفحات :  22 تا 28کد مقاله:
47-04

مولفین:
جواد عباسی: دانشگاه هنر تهران -
کورس سامانیان: دانشگاه هنر - دانشکده حفاظت و مرمت
مریم افشارپور: پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران - پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران


چکیده مقاله:

فناوری نانو با استفاده از ویژگی‌ها، و به دلیل ایجاد رفتار کیفی جدید در مقایسه با همتایان ماکروسکوپی خود، انقلابی در علم مواد به وجود آورده است. استحکام‌بخشی چوب‌های خشک تاریخی در گذشته با استفاده از پلی‌ونیل‌ها، پارالوئید B72 و دیگر رزین‌های اپوکسی انجام می‌شد. اما با ورود تکنولوژی نانو در حوزه میراث فرهنگی شاهد یک تغییر در استفاده از مواد هستیم. استفاده از مواد و روش‌های جدید در مرمت همواره مورد بحث بوده است و از طرفی باید بررسی کرد که تکنولوژی نانو که امروزه به طور گسترده در حوزه حفاظت آثار چوبی و به طور خاص استحکام‌بخشی این آثار مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ با دیدگاه‌های نظری موجود چه ارتباطی دارد؟ همواره یکی از مهم‌ترین مسائل در حفاظت و مرمت یک شیء رعایت اصول اخلاقی حوزه مبانی نظری است. این تحقیق سعی بر آن دارد تا ارتباط و جایگاه نظریه در اقدامات عملی نانوتکنولوژی در حوزه‌ی حفاظت آثار تاریخی چوبی مورد بحث قرار گیرد. به طور کلی با توجه به ساختار متخلخل چوب، استفاده از نانو تکنولوژی در استحکام‌بخشی چوب می‌تواند مفید و مضر باشد، زیرا از طرفی موجب تقویت و استحکام ساختارهای آسیب دیده چوب می‌شود و از طرفی با توجه به همین خلل و فرج‌ها و نفوذ ذرات ریز نانو مواد به ساختار چوب برخی از مفاهیم اخلاقی حفاظت همچون سازگاری، برگشت‌پذیری و پایداری حفاظت پایدار را می‌تواند به چالش بکشد. به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که حفاظتگران دور هم آیند و در مورد به کارگیری روش‌های جدید در حفاظت از اشیای تاریخی و تعارض آن با برخی مفاهیم اخلاقی موجود، تصمیم جدیدی اتخاذ کنند و به یک تعادل پویا برسند.


Article's English abstract:

Nanotechnology with attributes, and to create a qualitatively new behavior in their macroscopic counterparts, has created a revolution in materials science. In the past, Consolidation of dry wood was done with the Paraloid B72 , Polyvinyls and epoxy resins. But with the arrival of nanotechnology in the field of cultural heritage are witnessing a change in the use of materials. Materials and new methods of restoration has been argued that the party should check that nanotechnology is now widely used in the field of conservation of works of wood and specifically consolidation the works used, with theoretical perspectives on what communication has it? Has always been one of the most important issues in the conservation and restoration of an object is the theoretical foundations of the field of Ethical approvals. This study tries to discussed relate the theory of nanotechnology in action in the field of conservation of historical wooden objects. In general, due to the porous structure of wood, the use of nanotechnology in consolidation of wood can be beneficial and harmful, Because enhances the strength of the wood is damaged structures, On the other hand, according to the pores and fine particles penetrate into the wood structure of some moral protection nano materials such as compatibility, reversibility and stability sustained protection can be a challenge. It seems that the time has come to come together conservators And about the use of new techniques in the conservation of historic objects and counters it with some ethical concepts existing and adopt a new decision to achieve a dynamic balance.


کلید واژگان:
نانوتکنولوژی- چوب- برگشت‌پذیری-پایداری

English Keywords:
Nanotechnology - Wood - reversible -sustainability

منابع:
1- الماسی، محمد جوان؛ مهرآبادي، رضا و فنایی شیخ الاسلامی، طاهره. بررسی انواع نانو کامپوزیت ها و کاربرد آنها در صنایع دریایی و نظامی. اولین همآیش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسلامی ایران. دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسلامی ایران-کنارك. (1391). 2- حبیبی، محسن؛ مقصودی، ملیحه. مرمت شهری، تعاریف، نظریه‌ها، تجارب، منشورها و قطعنامه‌های جهانی، روش‌ها و اقدامات شهری. چاپ دوم، دانشگاه تهران. (1384). 3- حسینی صومعه، محدثه. کاربرد ترکیب ضدقارچ های نانو در حفاظت آثار چوبی مورد پژوهی: نمونه چوب و قارچ سرداب محراب کلیسای بیت اللحم اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته¬ی مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی. دانشگاه هنر تهران. راهنما: صمد سامانیان. مشاور: مریم افشارپور. (1392). 4- دیداری، معصومه. امکان¬سنجی استفاده از نانو مواد هیدروکسید کلسیم و منیزیم در اسیدزدایی چوب¬های تاریخی. پایان¬نامه کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی. دانشگاه هنر اصفهان. (1388). 5- عباسی، علی (مترجم). نانوكامپوزيت‌ها انواع،‌كاربردها و بازار . به سفارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. انتشار الکترونیکی. (1390). 6- میونز ویناس، سالوادور. نگره¬ی نگاهداشت معاصر.ترجمه فرهنگ مظفر، فاطمه مهدی زاده و حمید فرهمند بروجنی چاپ اول. اصفهان: انتشارات گلدسته. (1389). 7- محمدی آچاچلویی، محسن. ارزیابی کاربرد نانو سید در حفاظت آثار چوبی در برابر آسیب¬های بیولوژیک. پایان¬نامه کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی. دانشگاه هنر اصفهان. راهنما: غلامرضا وطنخواه و علي اكبر عنايتي. (1388). 8- مورتیمر، چارلز. «سینتیک شیمیایی». در شیمی عمومی. ترجمه عیسی یاوری. (۱۳۸۸). ویرایش ششم. چاپ سی و یکم. تهران: نشر علوم دانشگاهی. (۱۹۸۶). 9- میربخش، مریم ؛ مظاهري اسدي، مهناز و قائدنیا، بابک. آثار احتمالي نانوذرات بر محیط زیست و سلامت، اولین همایش ملي استاندارد و ایمني در فناوري نانو. (1391). 10- مظاهري اسدي، مهناز و غلامي قوام آبادي، آزاده. نانو تکنولوژي: مخاطره بهداشتي و محیط زیستي، فصلنامه راهبرد،(1389). سال نوزدهم، شماره 55، ص 39. 11- ناظمی¬اشنی، راضیه. اسیدزدایی آثار چوبی تاریخی با استفاده از نانو ذرات هیدروکسید کلسیم سنتز شده به روش شیمیایی. پایان¬نامه کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی. دانشگاه هنر اصفهان.راهنما: واعظي، محمدرضا. مشاورین: قباد كيانمهر و بهنام پدرام. (1388). 12- وطن دوست، رسول. خوانش¬هایی در حوزه حفاظت، جستارهای تاریخی و فلسفی در حفاظت از میراث فرهنگی. چاپ اول. تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری. (1395). 13- هرندی، دانیال. مطالعه کاربرد نانو ذرات دي اکسید تیتانیوم در بهبود مقاومت استحکام بخش پلی وینیل بوتیرال در برابر پوسیدگی سفید چوب. پایان¬نامه کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی. دانشگاه هنر اصفهان.راهنما: احمدی، حسین. مشاور: محمدی، محسن. (1393). 14- یونگر،ا؛ شنیویند، ا.پ؛ یونگر،و. حفاظت آثار هنری چوبی. ترجمه¬ی: اصغر طارمیان و علی نقی کریمی. (1389). چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. (2001).

English References:
15- Ambrosi M, Dei L, Giorgi R, Neto C, Baglioni P. Langmuir. ,14, 4251-5, 2001. 16- Ajayan, P. M., Schadler, L. S., & Braun, P. V. Nanocomposite science and technology. John Wiley & Sons. (2006). 17- Appelbaum, B., Journal of the American Institute for Conservation, 26, 65–73, 1987. 18- Allington-Jones L. Journal of Conservation and Museum Studies, 2, 1-11, 2013. 19- Baglioni, P., Giorgi, R., & Dei, Comptes Rendus Chimie, 12, 61-69, 2009. 20- Barclay, R. Wood, Studies in Conservation, 26, 133-139, 1981. 21- Bertolini C, Crivellaro A, Marciniak M, Marzi T, Socha M. Nanostructured materials for durability and restoration of wooden surfaces in architecture and civil engineering. In Proceedings of World Conference on Timber Engineering, Riva del Garda, Italy 2010. 22- Balliana E, Ricci G, Pesce C, Zendri E. International Journal of Conservation Sciences, 7, 185-202, 2016. 23- Baglioni P, Chelazzi D, Giorgi R. Nanotechnologies in the conservation of cultural heritage: a compendium of materials and techniques. Springer; 2014. 24- Bugani S, Camaiti M, Morselli L, Van de Casteele E, Janssens K, Anal Bioanal Chem, 391, 1343–1351, 2008. 25- Caple C. Conservation skills: judgement, method and decision making. Routledge; 2012. 26- Crisci GM, La Russa MF, Malagodi M, Ruffolo SA. Journal of Cultural Heritage, 30, 304-308, 2010. 27- Cullen Cobb, K. Charred Wood Consolidated With Thermoplastic Resins. Queen’s University, Annual Conference Of The Association Of North American Graduate Programs In The Conservation Of Cultural Property (Anagpic), 2005. 28- Christensen M, Kutzke H, Hansen FK. Journal of Cultural Heritage, 30,183-190, 2012. 29- Carretti, E.; Dei, L.; Baglioni, P. Langmuir, 19, 7867–7872. 2003. 30- D'AGOSTINO S, Bellomo M. Advances in architectures series, 7, 431-437, 2003. 31- D’Amato, R., Caneve, L., Giancristofaro, C., Persia, F., Pilloni, L., & Rinaldi, A. Journal of Nanoengineering and Nanosystems, 228, 19-26, 2014. 32- De Filpo G, Palermo AM, Rachiele F, Nicoletta FP. International Biodeterioration & Biodegradation, 30, 217-222, 2013. 33- Giorgi R, Dei L, Ceccato M, Schettino C, Baglioni P. Langmuir, 21, 198-203, 2002. 34- Giorgi, R.; Bozzi, C.; Dei, L.; Gabbiani, C.; Ninham, B. W.; Baglioni, P. Langmuir, 21, 8495–8501, 2005. 35- Giorgi R, Baglioni M, Berti D, Baglioni P. Accounts of Chemical Research, 43, 695-704, 2010. 36- Giorgi R, Chelazzi D, Baglioni P. Materials Science & Processing, 83, 567-571, 2006. 37- Giancristofaro C, D'Amato R, Caneve L, Pilloni L, Rinaldi A, Persia F. AIP Conference Proceedings, 1603, 86-92, 2014. 38- Harandi, D., Ahmadi, H., Mohammadi Achachluei, M. International Biodeterioration & Biodegradation 108, 142-148, 2016. 39- Mantanis G, Terzi E, Kartal SN, Papadopoulos AN. International Biodeterioration & Biodegradation, 31, 140-144, 2014. 40- Mohammadnia Afrouzi, Y., Omidvar, A., & Marzbani, P. World Applied Sciences Journal, 22, 1200-1203, 2013. 41- Mantanis, G. I., & Papadopoulos, A. N. Wood Sci Technology, 44, 515–522, 2010. 42- Mihailov A., Studies in Conservation,15, 221-223. 1970. 43- Manson NA. Electronic Journal of Sustainable Development, 1, 1-5. 2007. 44- Ostiguy, C. et al/ Health effects of nanoparticles/ second edition, 2008. 45- Oberdörster, G., Maynard, A., Donaldson, K., Castranova, V., Fitzpatrick, J., Ausman, K., ... & Olin, S. Particle and fibre toxicology, 2, 1- 8, 2005. 46- Ohlídalová M, Ku?erová I, Novotná M. Journal of Raman Spectroscopy, 37, 79-85, 2006. 47- Okpala, C. Nanocomposites, An Overview International Journal of Engineering Research and Development, 11, 17-23, 2013. 48- Pereira HN. City & Time, 3, 1-2, 2007. 49- Yeum JH, Park SM, Kwon IJ, Kim JW, Kim YH. Carbon nanotube embedded multi-functional polymer nanocomposites. InNanocomposites-New Trends and Developments. InTech, 2012. 50- Syberg, K., & Hansen, S. F. Science of the Total Environment, 541, 784-794, 2016. 51- Schniewind, P. Holz ALS Rob- Und Werkst Off, 48, 11-14, 1990. 52- Schiessl, U. Proceeding Of a Symposium at the J. Paul Getty Museum, April 1995 (K. Dardes and A. Rothe, Eds) The Getty Institute For Conservation, 1998. 53- Smith, R.D. Restaurator, 9, 199–207, 1988 54- Tuduce , T.A. A., Sandu, I. C. A., Timar, M. C., Dumitrescu G. L., & Sandu, I, Microscopy Research and Technique, 76, 209–218, 2013. 55- Wermuth JA. Simple and integrated consolidation systems for degraded wood.1990. 56- Zidan Y.. e-Preservation Science, 3, 27-33, 2006.فایل مقاله
تعداد بازدید: 677
تعداد دریافت فایل مقاله : 20طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک