شماره 50-بهار 1397
ICNN2018
فهرست

اصول اساسی ساخت زیست حسگرهای الکتروشیمیایی

نشریه: شماره 46-بهار 1396 - مقاله 5   صفحات :  38 تا 48کد مقاله:
46-05

مولفین:
متین محمودی فرد: دانشگاه صنعتی شریف -
الهه اسماعیلی: دانشگاه صنعتی شریف -
منوچهر وثوقی: دانشگاه صنعتی شریف - پژوهشکده علوم و فناوری نانو
مسعود سلیمانی: دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی، گروه هماتولوژی
سارا صعودی: دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی، گروه ایمنولوژی


چکیده مقاله:

چکیده امروزه زیست¬حسگرهای الکتروشیمیایی به دلیل خصوصیات ذاتی خود همانند حساسیت بالا، کاربرد آسان ، تکنولوژی ساده و ارزان، امکان اتوماسیون آسان و ادغام در دستگاه¬های آزمایشگاهی در مقایسه با سایر زیست¬حسگر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است. از این¬رو زیست¬حسگرهای الکتروشیمیایی پتانسیل زیادی برای تبدیل شدن به حسگرهای تشخیص در محل point of care برای تشخیص زودهنگام بیماری¬های صعب¬العلاج را دارند. طی دهه اخیر، تلاش های زیادی برای توسعه و بهبود عملکرد این نوع از زیست¬حسگرهای شده است. امروزه نانوتکنولوژی کمک شایانی به ساخت و تقویت سیگنال حسگرهای الکتروشیمیایی نموده است. علاوه بر موارد ذکر شده آرایه¬های الکتروشیمیایی توانایی آنالیز چند بیومارکر به طور همزمان را نیز دارند. تاکنون تعدادی از این نوع زیست¬حسگرهای الکتروشیمیایی با موفقیت روانه بازار شده¬اند. این مقاله قصد دارد تا به طور مختصر به دستاوردها و موفقیت های اخیر در این حوزه یعنی سیستم های تشخیصی بر پایه الکتروشیمیایی تشخیص در محل بپردازد.


Article's English abstract:

nowadays electrochemical biosensors due to their ease of use, cheap and simple technology draw the attention of a lot of researcher around the world. On the other hand, this kind of biosensor enjoys from great potential to be available as point of care diagnostic system for early detection of hard diseases like cancer or hard attacks. There are several kind of electrochemical biosensor available in world market for point of care diagnostics. This paper aim to review the main parameters for designing and fabrication of high sensitive electrochemical biosensors.


کلید واژگان:
زیست¬حسگر، الکتروشیمیایی، نانومواد، ریزسیال

English Keywords:
biosensor, electrochemical, nanomaterials, michrofouidic

منابع:
ندارد

English References:
[1] Centi, S., Laschi,S.,Mascini,M.,2009. Strategies1(7),1271–1291. [2] Dai, Z.,Yan,F.,Chen,J.,Ju,H.,2003. Analytical Chemistry 75(20),5429–5434. [3] Wan,Y.,Deng,W.,Su,Y.,Zhu,X.,Peng,C.,Hu,H.,Peng,H.,Song,S.,Fan,C.,2011a. Biosensors and Bioelectronics 30(1),93–99. [4] Jiang, D.,Tang,J.,Liu,B.,Yang,P.,Shen,X.,Kong,J.,2003.Biosensors and Bioelectronics18(9),1183–1191. [5] Wilson, M.S.,2005. Analytical Chemistry77(5),1496–1502. [6] Corgier, B.P., Marquette, C.A.,Blum,L.J.,2005.Journal of the American Chemical Society 127(51),18328–18332. [7] Wei,M.Y.,Wen,S.D.,Yang,X.Q.,Guo,L.H.,2009. Biosensors and Bioelectronics 24 (9), 2909–2914. [8] Ahmad, A., Moore, E.,2012. Analyst 137, 5839–5844. [9] Darain, F.,Park,D.S.,Park,J.S.,Chang,S.C.,Shim,Y.B.,2005.Biosensorsand Bioelectronics20(9),1780–1787. [10] Salam, F., Tothill, I.E.,2009.Biosensors and Bioelectronics24(8),2630–2636. [7] [11] Rosales-Rivera,L.,Acero-Sánchez,J.,Lozano-Sánchez,P.,Katakis,I.,O'Sullivan,C., 2011.Biosensors and Bioelectronics26(11),4471–4476. [12] Romanazzo,D.,Ricci,F.,Volpe,G.,Elliott,C.T.,Vesco,S.,Kroeger,K.,Moscone,D., Stroka,J.,VanEgmond,H.,Vehniäinen,M.,2010.Biosensors and Bioelectronics 25 (12),2615–2621. [13] Bonroy,K.,Frederix,F.,Reekmans,G.,Dewolf,E.,DePalma,R.,Borghs,G.,Declerck,P., Goddeeris,B.,2006.Journal of Immunological Methods312(1),167–181.iuy [14] Vikholm-Lundin,I.,Albers,W.M.,2006.Biosensors and Bioelectronics21(7),1141–1148. [15] Ho, J.A.,Hsu,W.L.,Liao,W.C.,Chiu,J.K.,Chen,M.L.,Chang,H.C.,Li,C.C.,2010b. Biosensors and Bioelectronics26(3),1021–1027. [16] Di Gao,McBean,Schultz,N.,Yan,J.S.,Mulchandani,Y.,Chen,W.,A.,2006.Journal of the American Chemical Society128(3),676–677. [17] Vallina-García,R.,delMarGarcía-Suárez,M.,Fernández-Abedul,M.T.,Méndez,F.J., Costa-García, A.,2007.Biosensors and Bioelectronics23(2),210–217. [18] Jung, Y.,Lee,J.M.,Jung,H.,Chung,B.H.,2007.Analytical Chemistry79(17), 6534–6541. [19] Pei, H.,Wan,Y.,Li,J.,Hu,H.,Su,Y.,Huang,Q.,Fan,C.,2011.Chemical Communications 47(22),6254–6256. [20] He, S.,Song,B.,Li,D.,Zhu,C.,Qi,W.,Wen,Y.,Wang,L.,Song,S.,Fang,H.,Fan,C., 2010a.Advanced Functional Materials20(3),453–459. [21] Pingarrón, J.M.,Yáñez-Sedeño,P.,González-Cortés,A.,2008.Electrochimica Acta 53 (19),5848–5866. [22] Li,J.,Gao,H.,Chen,Z.,Wei,X.,Yang,C.F.,2010.Analytica Chimica Acta665(1),98–104. [23] Li, J.,Song,S.,Liu,X.,Wang,L.,Pan,D.,Huang,Q.,Zhao,Y.,Fan,C.,2008.Advanced Materials20(3),497–500. [24] Chullasat, K.,Kanatharana,P.,Limbut,W.,Numnuam,A.,Thavarungkul,P.,2011. Biosensors and Bioelectronics26(11),4571–4578. [25] Munge, B.S.,Fisher,J.,Millord,L.N.,Krause,C.E.,Dowd,R.S.,Rusling,J.F.,2010. Analyst 135(6),1345–1350. [26] Mani, V.,Chikkaveeraiah, B.V.,Patel,V.,Gutkind,J.S.,Rusling,J.F.,2009.ACSNano3 (3), 585–594. [27] Ahirwal,G.K.,Mitra,C.K.,2010.Biosensors and Bioelectronics25(9),2016–2020. [28] [26] [28] Malhotra,R.,Patel,V.,Vaque?, J.P.,Gutkind,J.S.,Rusling,J.F.,2010.Analytical Chemistry 82(8),3118–3123. [29] Liu, G.,Chen,H.,Peng,H.,Song,S.,Gao,J.,Lu,J.,Ding,M.,Li,L.,Ren,S.,Zou,Z.,2011a. Biosensors and Bioelectronics28(1),308–313. [30] Du, D.,Wang,J.,Lu,D.,Dohnalkova,A.,Lin,Y.,2011a.AnalyticalChemistry83(17), 6580–6585. [31] Wan,Y.,Lin,Z.,Zhang,D.,Wang,Y.,Hou,B.,2011b.Biosensors and Bioelectronics26 (5), 1959–1964. [32] Haque,A.M.J.,Park,H.,Sung,D.,Jon,S.,Choi,S.Y.,Kim,K.,2012.Analytical Chemistry 84(4),1871–1878. [33] Liu, G.,Chen,H.,Peng,H.,Song,S.,Gao,J.,Lu,J.,Ding,M.,Li,L.,Ren,S.,Zou,Z.,2011a. Biosensors and Bioelectronics28(1),308–313. [34] Huang, K.J.,Niu,D.J.,Xie,W.Z.,Wang,W.,2010b.Analytica Chimica Acta 659(1-2), 102–108. [35] Ho, J.A.,Chang,H.C.,Shih,N.Y.,Wu,L.C.,Chang,Y.F.,Chen,C.C.,Chou,C.,2010a. Analytical Chemistry 82(14),5944–5950. [36] Tang,J.,Tang,D.,Su,B.,Huang,J.,Qiu,B.,Chen,G.,2011b.Biosensors and Bioelectronics 26(7),3219–3226. [37] Yu,X.,Munge,B.,Patel,V.,Jensen,G.,Bhirde,A.,Gong,J.D.,Kim,S.N.,Gillespie,J., Gutkind, J.S.,Papadimitrakopoulos,F.,2006.Journal of the American Chemical Society 128(34),11199–11205. [38] Du, D.,Wang,L.,Shao,Y.,Wang,J.,Engelhard,M.H.,Lin,Y.,2011b.Analytical Chemistry 83(3),746–752. [39] Wang,J.,Liu,G.,Engelhard,M.H.,Lin,Y.,2006.Analytical Chemistry78(19), 6974–6979. [40] Zhong, Z.,Li,M.,Xiang,D.,Dai,N.,Qing,Y.,Wang,D.,Tang,D.,2009.Biosensors and Bioelectronics24(7),2246–2249. [41] Renedo,O.D.,Alonso-Lomillo,M.,Martinez,M.,2007.Talanta 73(2),202–219. [42] Wan,Y.,Deng,W.,Su,Y.,Zhu,X.,Peng,C.,Hu,H.,Peng,H.,Song,S.,Fan,C.,2011a. Biosensors and Bioelectronics 30(1),93–99. [43] Wilson, M.S.,Nie,W.,2006a.Analytical Chemistry78(8),2507–2513. [44] Wilson, M.S.,Nie,W.,2006b.Analytical Chemistry78(18),6476–6483. [45] ¬ Das, J.,Kelley,S.O.,2011.Analytical Chemistry83(4),1167–1172. [46] Tang,D.,Tang,J.,Su,B.,Ren,J.,Chen,G.,2010a.Biosensors and Bioelectronics25(7), 1658–1662 [47] Zhou, F.,Lu,M.,Wang,W.,Bian,Z.P.,Zhang,J.R.,Zhu,J.J., 2010. Clinical Chemistry56 (11),1701–1707. [48] Tan,F.,Leung,P.H.M.,Liu,Z.,Zhang,Y.,Xiao,L.,Ye,W., Zhang, X.,Yi,L.,Yang,M., 2011.Sensors and ActuatorsB: Chemical 159(1), 328–335.فایل مقاله
تعداد بازدید: 991
تعداد دریافت فایل مقاله : 43طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک