شماره 50-بهار 1397
ICNN2018
فهرست

استفاده از نانوتکنولوژی در طیف‌سنجی رامان برای شناسایی جیوه

نشریه: شماره 45- زمستان 1395 - مقاله 6   صفحات :  38 تا 44کد مقاله:
45-06

مولفین:
لاله عدل نسب: پژوهشگاه استاندارد -


چکیده مقاله:

نگرانی‌ها در مورد قرار گرفتن در معرض جیوه باعث ایجاد روش¬های مناسب مقرون به‌صرفه، سریع و قابل ‌اعتماد برای اندازه-گیری جیوه در محیط شده است. امروزه بحث¬های زیادی روی حضور نانوتکنولوژی و عملکرد موثر آن¬ها در پیشرفت علوم مختلف و کاربرد آن¬ها در هر گوشه¬ای از علم می¬شود. اخیرا، نانوتکنولوژی انقلابی در تکنیک پراکندگی رامان ارتقاء یافته سطحی برای اندازه¬گیری جیوه در غلظت¬های بسیار کم ایجاد کرده است. این روش رامان یک تکنیک طیف‌سنجی است که ترکیبی از طیف‌سنجی لیزر مدرن با خواص نوری از ساختارهای فلزی نجیب در اندازه نانو می‌باشد که باعث افزایش قابل ‌ملاحظه‌ای در سیگنال رامان می¬شود. هنگامی‌ که جیوه در تماس نزدیک با نانو ساختارهای فلزی است، اثرات پراکندگی رامان ارتقاء یافته سطحی، اطلاعات ساختاری منحصر به ‌فرد همراه با حد تشخیص بسیار حساس فراهم می‌کند. این مقاله، اصول و روش‌های معاصر تشخیص جیوه مبتنی بر روش مذکور و انواعی از این روش را معرفی می‌کند. علاوه بر این، چشم‌انداز و چالش‌ها به‌طور خلاصه بحث شده است.


Article's English abstract:

Concerns over exposure to mercury have motivated the exploration of cost-effective, rapid, and reliable methods for determination of mercury in the environment. Nowadays, a lot of discussions existence on the development of nanotechnology and effective performance of the various sciences and their applications in the field of science. Recently, nanotechnology has created revolution in technique surface enhanced Raman scattering for the measurement of mercury in low concentrations. This raman technique is a spectroscopic technique which combines modern laser spectroscopy with the optical properties of nano-sized noble metal structures, resulting in substantially increased Raman signals. When mercury is in a close contact with metallic nanostructures, the SERS effect provides unique structural information together with ultrasensitive detection limits. This review introduces the principles and contemporary approaches of SERS-based mercury detection. In addition, the perspective and challenges are briefly discussed.


کلید واژگان:
پراکندگی رامان ارتقاء يافته سطحي، تشخیص، جیوه، نانوذرات

English Keywords:
Surface enhanced Raman scattering, Detection, Mercury, Nanoparticles

منابع:
منابع فارسي در اين مقاله وجود ندارد

English References:
[1] M, Du; D.B, Wei; Z.W, Tan; A.W, Lin; Y.G, Du; Predicted no-effect concentrations for mercury species and ecological risk assessment for mercury pollution in aquatic environment. Journal of Environmental Sciences (28): 74–80, 2015. [2] J.M, Hao; M.J, Han; S.M, Han; X.G, Meng; T.L, Su; Q.W.K, Wang; SERS detection of arsenic in water: a review. Journal of Environmental Sciences (36); 152–162, 2015. [3] V.M, Zamarion; R.A, Timm; K, Araki; H.E, Toma; Ultrasensitive SERS nanoprobes for hazardous metal ions based on trimercaptotriazine-modified gold nanoparticles. Inorganic Chemistry (47): 2934–2936, 2008. [4] I, Ojea-Jimenez; X, Lopez; J, Arbiol; V, Puntes; Citrate-coated gold nanoparticles as smart scavengers for mercury (II) removal from polluted waters. ACS Nano (6): 2253–2260, 2012. [5] T, Senapati; D, Senapati; A.K, Singh; Z, Fan; R, Kanchanapally; P.C, Ray; Highly selective SERS probe for Hg (II) detection using tryptophan-protected popcorn shaped gold nanoparticles. Chemical Communications (47): 10326–10328, 2011. [6] W, Ren; C.Z, Zhu; E.K, Wang; Enhanced sensitivity of a direct SERS technique for Hg2 detection based on the investigation of the interaction between silver nanoparticles and mercury ions. Nanoscale (4): 5902–5909, 2012. [7] A.E, Kandjani; Y.M, Sabri; M, Mohammad-Taheri; V, Bansal; S.K, Bhargava; Detect, remove and reuse: a new paradigm in sensing and removal of Hg (II) from wastewater via SERS-active ZnO/Ag nanoarrays. Environmental Scienceفایل مقاله
تعداد بازدید: 939
تعداد دریافت فایل مقاله : 15طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک