شماره 46 - بهار 1396
ICNS7
شماره 47-تابستان 1396
شماره 48-پاییز 1396
شماره 49-زمستان 1396
فهرست

مروری بر نانوذرات طلا: روش¬های سنتز و کاربردهای آن

نشریه: شماره 43- تابستان 1395 - مقاله 7   صفحات :  48 تا 55کد مقاله:
43-07

مولفین:
azam zamani: دانشگاه علوم تحقیقات تهران -
فاطمه absalan: دانشگاه علوم تحقیقات تهران - دانشگاه علوم تحقیقات


چکیده مقاله:

چکیده طلا در ابعاد ماکروسکوپی، فلزی زرد و درخشنده ویکی از بی اثرترین فلزات محسوب می شود؛ خنثی بودن طلا و مقاومت آن در مقابل اکسیداسیون سطحی یکی از خصوصیات مهم این ماده است. زمانی که فلز طلا در ابعاد نانو تولید می¬شود، ویژگی¬های فیزیکی و شیمیایی آن دستخوش تغییرات بسیاری می¬گردد. نانوذرات طلا به روش فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تولید می¬شود. کارایی و پتانسیل کاربردی این ذره ها در کاتالیست و استفاده از آن به عنوان نشانگرهای میکروسکوپ الکترونی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همچنین نانو ذرات طلا کاربرد وسیعی در تشخیص و درمان بیماری¬ها دارد و دارای اثرات ضد باکتریابی مناسبی بر علیه عفو نت های انسانی است.


Article's English abstract:

Abstract In the macroscopic gold is considered the yellow metal, shiny and one of the ineffective metals gold neutrality and resistance to surface oxidation is one of the important characteristics of this material. When gold occurs at nanoscale dimensions, its physical and chemical characteristics of elderly undergoing many changes. Gold nanoparticles by physical, chemical and biological production occurs. Performance and potential usage of these particles in the catalyst and its use has been highly regarded as indicators electron microscope. Gold nanoparticles are also used extensively in the diagnosis and treatment of diseases and has good anti-bacterial effects against human infection.


کلید واژگان:
واژه های کليدي: نانوذرات طلا، تولید،کاربرد، پزشکی

English Keywords:
Key words: gold nanoparticles, production, application, Medical

منابع:

English References:
1. Daniel, M.C., Astruc, D. Gold nanoparticles: assembly, supramolecular chemistry, quantum–size-related properties, and applications toward biology, catalysis, and nanotechnology. Chem. Rev,104 (1): 293-346, 2004. 2. Turkevich J, Stevenson PC, Hillier J. Preparation of 2.5×10-4 M gold colloids (Sodium citrate reduction method) Discuss. Faraday Soc, (11):55-59, 1951.فایل مقاله
تعداد بازدید: 5054
تعداد دریافت فایل مقاله : 654طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک