شماره 46 - بهار 1396
ICNS7
شماره 47-تابستان 1396
شماره 48-پاییز 1396
شماره 49-زمستان 1396
فهرست

بررسی تأثیر ناخالصی آهن بر خواص ساختاری و الکتریکی نانوحسگرهای اپتیکی اکسیدروی

نشریه: شماره 42- بهار 1395 - مقاله 6   صفحات :  36 تا 42کد مقاله:
42-06

مولفین:
بیژن غفاری: دانشگاه علم و صنعت -
حمیدرضا مازندرانی: دانشگاه علم و صنعت -


چکیده مقاله:

به طور کلی در این مطالعه به بررسی نانوساختارهای اکسیدروی و نحوه عملکرد آن به عنوان حسگر نوری و همچنین اصول و ‏طریقه سنتز نانوساختارهای اکسیدروی آلاییده شده با آهن پرداخته شده است. در ابتدا به مکانیزم جذب نور فرابنفش توسط ‏نانوساختارهای یک بعدی اشاره شده، سپس سنتز نانوساختارهای آلاییده شده با آهن و تاثیر این ناخالصی بر مورفولوژی و ‏خواص الکتریکی آن مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت کاربردهای آن بیان شده است.‏


Article's English abstract:

ZnO


کلید واژگان:
سنتز، اکسیدروی، هیدروترمال، فوتودیود

English Keywords:
photodiode

منابع:

English References:
C. O. Chey, A. Masood, A. Riazanova, X. Liu, K. V. Rao, ?O. Nur, and M. Willander, “Synthesis of Fe-Doped ZnO ?Nanorods by Rapid Mixing Hydrothermal Method and ?Its Application for High Performance UV ?Photodetector,” J. Nanomater., vol. 2014, pp. 1–9, 2014.?فایل مقاله
تعداد بازدید: 751
تعداد دریافت فایل مقاله : 32طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک