شماره 50-بهار 1397
ICNN2018
فهرست

مروری بر تاثیرات منفی نانو مواد مهندسی ‏ساز در محیط زیست

نشریه: شماره 42- بهار 1395 - مقاله 2   صفحات :  10 تا 14کد مقاله:
42-02

مولفین:
جابر اعظمی: دانشگاه زنجان - گروه علوم محیط زیست
Jaber aazami: University of Zanjan - Professor


چکیده مقاله:

فناوری نانو درک و کنترل ماده در ابعادی تقریباً بین 1 تا 100 نانومتر است که در آن مفاهیم منحصر به فردی از کاربرد‏های جدیدی را ممکن می‏سازد. اگرچه دامنه کاربرد نانومواد مهندسی‏ساز در علوم مختلف در حال افزایش است، اما نگرانی‏های زیادی در رابطه با پتانسیل خطرات نانو ذرات برای سلامتی انسان و محیط زیست وجود دارد. به طوری‏که مطالعات حاکی از آن است که برخی از نانو مواد مهندسی‏ساز می‏توانند موجب بروز آسیب‏های از جمله: شکستن ملکول DNA و موتاسیون کروموزومی، استرس‏های اکسیداتیو، التهاب و فیبریوزیس سیستم تنفسی و ... در موجودات زنده شوند. هدف از این مطالعه بررسی آثار منفی نانومواد مهندسی‏ساز در اجزا مختلف محیط زیست است که با توجه به تعداد مقالات منتشر شده، در بازه زمانی 2010 - 2000 بیان گردیده است. تعداد مطالعاتی که در زمینه آثار منفی نانومواد مهندسی‏ساز گزارش شده است، نسبت به پژوهشهای که درباره اثرات مثبت این مواد صورت گرفته، بسیار محدود می‏باشد. لذا قبل از استفاده از این مواد، ضرورت تام دارد تا مطالعه‏ی پیرامون پیامدهای منفی و آثار منفی احتمالی استفاده از آنها بر محیط زیست و موجودات زنده به خوبی انجام شود و بدین وسیله از بروز فاجعه‏های زیست محیطی در آینده جلوگیری گردد. در این راستا تدوین استاندارد‏های زیست محیطی استفاده از نانو مواد مختلف ضرورت دارد.


Article's English abstract:

will be ready after review.


کلید واژگان:
نانو مواد مهندسی‏ساز، ایمنی زیستی، تاثیرات منفی.

English Keywords:
will be ready after review.

منابع:
ندارد

English References:
[1] Kreyling WG, Semmler-Behnke, M, Chaudhry, Q; A complementary definition of nanomaterial. Nano Today. 5:165-8, 2010. [2] Farkas J, Christian, P, Urrea, JAG, Roos, N, Hassellöv, M, Tollefsen, KE, et al.; Effects of silver and gold nanoparticles on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) hepatocytes. Aquatic Toxicology. 96:44-52, 2010. [3] Farré M, Gajda-Schrantz, K, Kantiani, L, Barceló, D; Ecotoxicity and analysis of nanomaterials in the aquatic environment. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 393:81-95, 2009. [4] Gagné F, André, C, Skirrow, R, Gélinas, M, Auclair, J, Van Aggelen, G, et al.; Toxicity of silver nanoparticles to rainbow trout: a toxicogenomic approach. Chemosphere. 89:615-22, 2012. [5] Klaine SJ, Alvarez, PJ, Batley, GE, Fernandes, TF, Handy, RD, Lyon, DY, et al.; Nanomaterials in the environment: behavior, fate, bioavailability, and effects. Environmental Toxicology and Chemistry. 27:1825-51, 2008. [6] Chaudhry Q, Castle, L; Food applications of nanotechnologies: an overview of opportunities and challenges for developing countries. Trends in Food Scienceفایل مقاله
تعداد بازدید: 892
تعداد دریافت فایل مقاله : 35طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک