شماره 53-زمستان 1397
شماره 54- بهار 1398
فهرست


  شماره 53-زمستان 1397 جمعه 5 بهمن 1397
1 بررسی تئوری جذب گاز استیلن روی نانوقفس‌ بورنیترید B12N12 و فولرن‌های C24 53-01
2 تاثیر کنترل دما بر روی ضخامت و یکنواختی لایه های کربنی در روش CVD 53-02
3 مروری بر استفاده از نانو نورکاتالیزورها در حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین به عنوان یک آلاینده آلی 53-03
4 مقایسه اثرات نانوذره نقره و نقره-کبالت بر وزن بدن و سطوح سرمی هورمونهای تیروئیدی در موش صحرایی نر بالغ 53-04
5 سامانه‌های غشایی تصفیه آب نوین پایه گرافنی، راهکار حل بحران آب در آینده ای نزدیک 53-05
6 ارائه روابطی جهت تخمین شار حرارتی بحرانی جریان مادون سرد نانوسیال آلومینا-آب 53-06
7 باتری های آلومینیومی مبتنی بر فیلم سه بعدی گرافن و نانو اسکرول های کربنی 53-07
8 مطالعه تئوری جذب پیرولیدین-2-آمین عاملدار شده بر روی نانو صفحه بور نیترید 53-08
9 نانوحامل های آلی و غیرآلی و کاربرد آنها در دارورسانی 53-09
10 کاربرد دی اکسید تیتانیوم در المان های بتنی پیش ساخته برای صنعت نمای ساختمان از نظر مقاومت خمشی 53-10


طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک