دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بهینه سازی تولید اکسیژن در روش برق کافت آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

درسا سادات موسوی؛ سعید شاهرخیان دهکردی؛ اعظم ایرجی زاد


2. تاثیر پگیله‌کردن بر مشخصه‌های اپتیکی و ساختاری نانوساختارهای WO3 سنتز شده با روش سل-ژل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

محبوبه عباسپور؛ مریم علیان نژادی؛ فاطمه شریعتمدار طهرای


3. بررسی جذب سطحی داروی سرترالین بر روی نانو قفس فولرن به عنوان حامل داروهای ضد افسردگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

آلا صفامنش؛ سید علی احمدی؛ عنایت اله شیخ حسینی؛ دادخدا غضنفری