دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بهبود انتقال حرارت جابجایی برج های خنک کننده خشک با استفاده از نانوسیال آلی– فلزی نیکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

بهروز بهنام


2. بررسی بهبود خواص سیمان مورد استفاده در سیمان کاری چاه‌های نفت و گاز با استفاده از نانوذرات مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

عباس هاشمی زاده


4. فناوری نانو و ضرورت اصل احتیاط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

صادق صیادی