کلیدواژه‌ها = نانوتکنولوژی
کاربردهای نانو مواد زیستی در مهندسی بافت و پزشکی بازساختی

دوره 17، شماره 63، شهریور 1400، صفحه 1-15

بهناز بخشنده؛ محیا صادقی؛ سید بهنام عبدالهی برائی؛ محمدرضا مهرابی؛ فاطمه سادات اسدی


جایگاه نظریه در اقدامات عملی نانوتکنولوژی در حوزه‌ی حفاظت آثار تاریخی چوبی

دوره 13، شماره 47، تیر 1396، صفحه 22-28

جواد عباسی؛ کورس سامانیان؛ مریم افشارپور


مروری بر نانولیپوزوم ها و کاربرد آن ها در صنایع غذایی

دوره 10، شماره 37، دی 1393، صفحه 33-37

سولماز رسایی سالاری؛ محمد قربانی


استفاده از مواد ضد میکروبی در بهبود ویژگی های کاغذ

دوره 10، شماره 37، دی 1393، صفحه 46-49

طاهره علی خواه؛ الیاس افرا؛ احمدرضا سرائیان؛ علی قاسمیان؛ شیوا روشنی