کلیدواژه‌ها = نانوقفس
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه جذب سطحی گاز NO2 بر روی نانوقفس‌های B12N12 و B12P12 به روش محاسباتی

دوره 15، شماره 56، پاییز 1398، صفحه 36-43

حسین دشتی خویدکی؛ حدیث کریمی؛ موسی سلیمانی


2. بررسی تئوری جذب گاز استیلن روی نانوقفس‌ بورنیترید B12N12 و فولرن‌های C24

دوره 14، شماره 53، زمستان 1397، صفحه 4-11

موسی سلیمانی؛ راضیه محسنی‌مقدم