کلیدواژه‌ها = آنتی بادی
کاربرد نانوذرات در ایمونوحسگرها

دوره 12، شماره 42، فروردین 1395، صفحه 43-50

الهه اسماعیلی؛ منوچهر وثوقی؛ مسعود سلیمانی؛ امیر شاملو