نویسنده = ناهیده محمدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مکانیسم و نقش کربن داتها در سیستمهای فوتوکاتالیستی

دوره 16، شماره 60، آذر 1399، صفحه 1-8

فرهاد اخگری وایقان؛ ناصر صمدی؛ ناهیده محمدی؛ پریسا بدرود