نویسنده = صفیه رجب‌زاده شاندیز
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر نانوانکپسولاسیون باکتریوسین‌ها به عنوان رویکردی نوین در نگهداری زیستی مواد غذایی و دارویی

دوره 13، شماره 47، تابستان 1396، صفحه 17-21

حامد عزیزنیا؛ مرضیه حسینی نژاد؛ صفیه رجب‌زاده شاندیز